Het M-decreet, de Vlaamse wetgeving die het mogelijk maakt dat kinderen met een achterstand les kunnen volgen in het gewone onderwijs, zal verdwijnen. In de plaats daarvan komt het ‘begeleidingsdecreet’, zo weet Het Laatste Nieuws. Wat er exact zal veranderen is vooralsnog onduidelijk. Wel kan dit nieuwe decreet alvast als een (symbolische) overwinning voor de N-VA worden gezien. Zo hadden de Vlaams-nationalisten samen met de leraren in het verleden forse kritiek op het M-decreet.

Het M-decreet, ingevoerd door ex-minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), had/heeft als doel om kinderen met achterstand te integreren in het gewone onderwijs. Sinds de lancering werd het evenwel een controversiële maatregel die herhaaldelijk werd bijgestuurd door de Zweedse meerderheidspartijen. “Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het nodig is”, stelde Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) eerder. “Leerlingen met [een] grote ondersteuningsnood hebben continu expertise nodig, niet een uurtje. Leerkrachten [van het] gewoon onderwijs krijgen dat niet rond, waardoor [de] leerling zelf, leerkracht en medeleerling slachtoffer zijn”, aldus de N-VA’er vorig jaar.

Iedereen tevreden? 

De nieuwe Vlaamse regering zal het M-decreet vervangen door een ‘begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden’. Hoewel het precieze verschil onduidelijk is, halen N-VA en CD&V hun slag thuis. Terwijl de Vlaams-nationalisten tevreden kunnen zijn met de afschaffing van het M-decreet, komt de term begeleidingsdecreet rechtstreeks uit het CD&V-programma. 

Wat de krachtlijnen van het ‘begeleidingsdecreet’ zullen zijn blijft vooralsnog onduidelijk. Wel geven onderhandelaars tegenover Het Laatste Nieuws aan dat er per kind zal worden gekeken welk onderwijs het meest aangewezen is. Verder zal men sneller ingrijpen wanneer bepaalde kinderen moeilijkheden ondervinden. Tevens zullen leerlingen vlotter kunnen overschakelen van gewoon naar buitengewoon onderwijs.