In bepaalde sectoren betekent de massamigratie ‘booming business’. Ook in ons onderwijs zorgt het voor extra activiteit, dit natuurlijk in de klaslokalen, maar ook in de lerarenopleiding. Nederlands voor zij die het niet als hun moedertaal spreken, is dit academiejaar toegevoegd als nieuwe bachelor. Dat kan van pas komen in OKAN of in het volwassenenonderwijs voor anderstaligen, schrijft VRT NWS.

De OKAN-klassen (Onthaalklassen voor Kinderen van Anderstalige Nieuwkomers) in Vlaanderen lopen – opnieuw -vol. Ook de centra voor volwassenenonderwijs maken zich op voor een druk nieuw schooljaar. Sinds het Vlaamse inburgeringsdecreet moeten nieuwkomers immers een leertraject volgen en daar hoort een snelcursus Nederlands bij. Hogescholen organiseren daarom nu ook een aangepaste bachelor.

Naast Nederlands is ook ‘interculturele communicatie’ van belang in NT2

“Nederlands niet-thuistaal of NT2 is echt een ander vak”, zegt Bert Cruysweegs, docent Nederlands aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, via VRT NWS. Dit “omdat je een andere bril opzet als je een vreemde taal aanleert aan mensen die niet vertrouwd zijn met het Nederlandse taalsysteem en die soms ook in hun eigen taal niet kunnen lezen of schrijven.” 

In de NT2-opleiding wordt er ook aandacht gespendeerd aan ‘interculturele communicatie’. Nidhi Saharan, OKAN-leerkracht en NT2-docent, ervoer zelf hoe verschillend jongeren uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten in vergelijking met Vlaamse jongeren kunnen zijn. “De leerlingen stonden in de rij op de speelplaats en plots zei ik ‘Sshhh!’ want ze moesten stil zijn. Ik zag hen schrikken en denken: ‘wat doet die leerkracht nu?’ Toen heb ik geleerd dat ‘Sshhh’ in hun cultuur wordt gebruikt om dieren bijeen te drijven”, klinkt het.

“Het moeilijkste aan lesgeven aan OKAN-jongeren is differentiëren”, verklaart ook Amélie Fauquant, diensthoofd van de lerarenopleiding secundair onderwijs bij VIVES. “Wie afstudeert als leraar, is het meestal gewoon om voor een homogene groep te staan”.