Terwijl onze begrotingsproblemen er elke maand erger uitzien, gaat het onze noorderburen voor de wind. En dat terwijl men er de schaliegasproductie heeft teruggeschaald. Nederland heeft al in de eerste helft van 2019 alleen maar liefst 14 miljard op overschot geboekt. Het begrotingsoverschot kwam daarmee uit op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers en rapporteert ook BELGA.

Hoe hard onze politici het ook op andere factoren willen steken – een kunst op zich, gezien de afgelopen hoogconjunctuur en historisch lage rente – toont Nederland aan dat schuldenafbouw en een spaarpotje aanleggen wel kan. De Nederlandse overheidsschuld strandde halfweg 2019 uit op 50,9%. Een flinke vooruitgang tegenover begin 2018 toen het nog 52,4% bedroeg. Het gerealiseerde overschot in de eerste helft van 2019 is ruim 2 miljard euro hoger dan het overschot over geheel 2018. Dat is een pak positiever dan aanvankelijk ingeschat.

Belgisch wanbeheer maakt diepe putten terwijl kundigheid Nederland spaarpot aanlegt

De Rutte III-regering met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onder leiding van minister-president Mark Rutte (VVD) zal daarmee ruimschoots goeie cijfers krijgen in de Europese klas. De EU eist immers via het Stabiliteits- en Groeipact dat begrotingstekorten niet meer dan 3 procent van het bbp (het bruto binnenlands product is de waardesom van alle geproduceerde diensten en producten in een land, in één jaar) mogen bedragen en overheidsschulden niet groter dan 60 procent van het bbp mogen zijn.

In België hebben we momenteel een begrotingstekort dat dit jaar rond de 7-8 miljard euro zal afklokken. Dit ondanks een afgelopen besparingsregering waarbij uittredend premier Charles Michel (MR) – samen met CD&V, N-VA en Open Vld – beloofde om een begrotingsevenwicht te realiseren. Nieuwe rapporten voorspellen dat bij ongewijzigd beleid het tekort naar 2024 toe zelfs zal oplopen tot 12 miljard.

De Belgische overheidsschuld strandde eind 2018 op 102% van het BBP. Dat is minder dan bij de aanvang van Michel I, maar dus niet te wijten aan een evenwichtig begrotingsbeleid dan wel aan lage rentelasten. Het is moeilijk te overzien hoe groot onze tekorten zouden geweest zijn hadden de afgelopen 5 jaren laagconjunctuur en hogere rentes met zich meegebracht.

Lees ook:

Begroting ontspoort onrustig verder: 12 miljard te kort tegen 2024