Na de forse verkiezingsnederlaag – de christendemocraten verloren zo’n kwart van hun kiezers – werd er een interne werkgroep opgericht, de zogenaamde ‘twaalf apostelen’. In een lijvig rapport leveren de twaalf partijleden forse kritiek op de kopstukken, communicatie en structuren. Over de ideologische component van CD&V is men echter relatief mild. Opvallend, want op sociale media is vaak te lezen dat het verlies van CD&V voor een belangrijk stuk te wijten was aan de eerder linkse positie die men afgelopen legislatuur innam.

Even terug naar 2012: de christendemocraten organiseren ‘Operatie Innesto‘; een inhoudelijke vernieuwing van de partij. Volgens voorzitter Wouter Beke ontbrak het de partij toen aan een verhaal. Zo’n zeven jaar en enkele nederlagen later ontbreek het de christendemocraten – dixit de twaalf apostelen – aan het vermogen om “tijdige en duidelijke keuzes” te maken. Zo werd het ‘moedige midden’ volgens de twaalf “te veel het ‘rationele gemiddelde’ of het ‘voorzichtige midden’, en bleek CD&V vaak niet in staat om een duidelijk standpunt te bepalen met betrekking tot belangrijke thema’s of om prioriteiten te identificeren, laat staan te communiceren”.

Meer CD&V maar dan anders?

Tevens merkt men op dat “de maatschappij [veranderde] en de cultuur [evolueerde], maar onze partijcultuur en -werking heeft zich hier de afgelopen jaren nauwelijks aan aangepast”. “Wie de uitslag enkel wil toewijzen aan ‘de omstandigheden’ (veranderingen in de maatschappij, de internationale context), onderschat de onvrede en ‘sense of urgency’ die leeft binnen de partij”, klinkt het fors. De twaalf apostelen stellen in dit verband een breed pakket aan maatregelen voor. Zo moeten standpunten helderder en duidelijker worden gecommuniceerd. Ook moet er bijvoorbeeld meer overleg worden gepleegd met de lokale afdelingen en het brede(re) CD&V-netwerk.

Centrumpartij CD&V was niet alleen inhoudelijk ‘te braaf’, ook de lijstvorming was volgens de twaalf apostelen te voorzichtig. “Zo lieten we de kans liggen om bij de keuze van de lijsttrekkers te kiezen voor een mix van bekende en nieuwe gezichten. Voor sommige kopstukken was dit bovendien ‘de verkiezing te veel’. Ook in de modellijsten werd niet gewerkt aan de nodige vernieuwing”, klinkt het hard. Een van de remedies? Verjonging en parlementsleden beter coachen.

Ideologisch zit het volgens de twaalf apostelen wel snor. Wel worden, althans volgens de werkgroep, “de christendemocratische waarden […] weinig of niet uitgespeeld in ons politiek discours terwijl er een duidelijke grondstroom is”. “Willen we de kiezer inspireren en activeren, dan moeten we onze visie op de samenleving uitdragen door een authentiek verhaal te brengen dat strookt met onze normen en waarden van personalisme, solidariteit, rentmeesterschap en subsidiariteit”, klinkt het evenwel ietwat wollig. Opmerkelijk, want op sociale media en daarbuiten was vaak te horen dat de recente, meer linkse koers stemmen heeft gekost.

Lees ook:

Kris Peeters geërgerd na kritiek op CD&V vanwege De Crem