Het is dan wel de federale regering die beslist over een kernuitstap tegen 2025, maar N-VA wil ook vanop Vlaams niveau hiertegen oppositie voeren. Een kernuitstap gaat immers miljarden euro’s kosten, en dat zal wellicht te voelen zijn op de Vlaamse energiefactuur. Dezelfde factuur die Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V net willen verlagen. Dat zal Vlaamse inspanningen kosten, en de Vlaamse regering – of tenminste de N-VA – wil voorkomen dat die factuur ‘langs de broekzak’ weer wordt verhoogd door federaal duur beleid. Dat kwam De Standaard te weten.

Kernenergie moet eraan geloven. Ook al is de CO2-neutrale energieproductie een van de properste opwekmanieren die er beschikbaar zijn – en tevens de veiligste – wil de federale regering er toch vanaf tegen 2025. En omdat er nog te weinig en/of te dure hernieuwbare energieopwekking zal zijn tegen dan, wordt verwacht dat de energiefactuur zal stijgen voor de burger. Een stijging die volgens N-VA veel groter zal zijn dan de 10 euro per gezin per jaar die federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) becijferde. Vervelend, net wanneer N-VA, CD&V en Open Vld op het Vlaamse niveau inspanningen willen doen om de energiefactuur te verlagen. N-VA smeedt daarom plannen om Vlaams lobbywerk in te zetten tegen de kernstop.

Energiefactuur moet omlaag door verholen belastingen te verwijderen

Momenteel is de energiefactuur historisch hoog. Dat komt omwille van het BTW-tarief van 21% – hetzelfde tarief als voor sigaren en whisky – maar ook omdat een factuur allerlei verholen belastingen inhoudt – waarop u ook nog eens BTW betaalt. Het gaat om de zogenaamde ‘openbaredienstverplichtingen’ (ODV’s). Dat zijn tal van technische verplichtingen, sociale maatregelen, ecologische ingrepen (zoals dus de groenestroomcertificaten), straatverlichting… die de overheid organiseert, maar niet zelf wil betalen. Daarom betaalt u die kosten via uw energiefactuur.

De Vlaamse regeringspartijen – die aan een nieuwe regering met dezelfde formatie timmeren – willen echter hier iets aan doen. Dat betekent wel dat die kosten met de algemene middelen (belastinggeld) moeten gefinancierd worden, wat een gat in de begroting kan slaan en de broekriem van de Vlaamse overheid kan doen aanhalen. Wat de Vlaamse regering dan niet wil, is dat die inspanning wordt tenietgedaan door duur anti-nucleair beleid op federaal niveau.

(Lees verder onder de tweet.)

Vlaanderen wil ‘aandringen’ tegen kernuitstap

N-VA heeft daarom een tekst op tafel gelegd, waarin staat dat de Vlaamse regering er bij de federale op zal aandringen om kernenergie te behouden, zo vernam De Standaard. Het valt echter af te wachten of CD&V en Open Vld hiermee gaan instemmen, want die partijen hebben altijd ingestemd met de kernuitstap.

Bij de Duitsers breekt hun kernuitstap – abrupt ingezet onder kanselier Angela Merkel (CDU) na de Fukushima-ramp – inmiddels zuur op. Daar compenseert men de energietekorten met het verbranden van bruinkool, een zeer vervuilende brandstof. Verwacht wordt dan ook dat Duitsland haar verlaagde CO2-doelen tegen 2020 niet zal halen.

Lees ook:

Bekende Nederlandse presentator breekt lans voor kernenergie