“Woedend”, zo voelt uittredend premier Charles Michel (MR) zich, enkele maanden vooraleer hij voorzitter zal worden van de Europese Raad binnen de EU en nu het begrotingstekort tegen de 13 miljard euro aan zit te groeien. “N-VA en PS weigeren de begroting te stemmen. Ik betreur die situatie”, zo haalt hij uit in Het Laatste Nieuws. Een opvallende uitsprak, want ook voordat de N-VA in december uit de regering werd geduwd werd er nooit een begrotingsevenwicht gerealiseerd. Het tekort tegen 2024 wordt dan ook beraamd bij ongewijzigd beleid.

Ook al verlaat Michel het Belgische schip voor Europese wateren, over de aanslepende Belgische regeringsonderhandelingen houdt hij er alsnog een mening over na. Zondag reageerde Michel als door een wesp gestoken bij de opmerking dat het begrotingstekort van ons land ontstellende hoogtes aanneemt – tot zelfs 13 miljard in 2024. De verantwoordelijkheid voor de huidige problematiek ziet de premier immers niet bij zichzelf.

Michel over eigen begrotingstekorten: “Dat maakt me woédend!”

“Dat maakt me woédend. Op het moment dat de regering in december is gevallen, waren we erin geslaagd om het structurele tekort drie keer kleiner te maken”, zo beweert Michel die in tegenstelling tot eerdere beloftes nooit een evenwicht bereikte tijdens de afgelopen legislatuur. “Maar daarna wilden de N-VA en de PS de begroting voor 2019 niet meer stemmen, en dus is er geen budget meer, worden er geen beslissingen genomen en stevenen we af op tekorten in 2019 en 2020. Vandaar de enorme dringendheid om een regering te vormen. Alleen dan kunnen er maatregelen komen.”

Kop van jut zijn dus de N-VA – die nochtans onvrijwillig uit de regering werd geduwd omwille van het Marrakesh-dossier – en oppositiepartij PS, die volgens Michel meer haar best moet doen om een regering te vormen en mee de laatste begroting had moeten stemmen. “Ik constateer dat er bij hen een grote verantwoordelijkheid ligt”, aldus nog Michel in Het Laatste Nieuws. “Sinds eind 2018, toen de N-VA besloot om de regering te laten vallen in een zeer electorale sfeer, reik ik de hand naar de andere democratische partijen. Maar iedereen – ook de PS – weigert om de begroting te stemmen. Ik betreur die situatie.”

Snel, snel een regering vormen om EU-president Michel niet in zijn hemd laten staan

Michel vindt dus dat er zo snel mogelijk een Belgische regering moet komen, ook al gaat hij zelf voor een ander team spelen. Op 1 december wordt de MR-topper immers voorzitter van de Europese Raad. En als er dan geen nieuwe Belgische regering is, zal zijn overgang in schaamte plaatsvinden.

“De PS en de N-VA moeten met elkaar praten. En niet om het land te ontmantelen. Ik ben daar ongerust over, ja”, besluit Michel. “Ik blijf premier tot een nieuwe regering is gevormd (sic) – en dat moet zo snel mogelijk. Want in december ben ik weg. Ik hoop dat er tegen dan een nieuwe premier is, met een nieuwe regering.” Voor de duidelijkheid, als er in december nog geen regering is (wat goed mogelijk is), blijft Michel níet aan, maar zal er een vervanger aangeduid worden. Dat kan dan bijvoorbeeld huidig minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zijn.

Lees ook:

“Anti-Vlaamse tante” Wilmès maakt kans op premierschap

N-VA voelt zich niet verantwoordelijk voor ontspoorde begroting