Het lot van baby Pia laat ook de Oosters-Christelijke gemeenschap in Mechelen niet koud. Nadat vorige week de Chaldeeuws-Katholieke gevelwerker Jakob Kurum (25) in samenwerking met zijn gemeenschap kledij, voedsel en geld inzamelde voor hulpbehoevenden in zijn omgeving, zowel allochtonen als autochtonen, wil Kurum nu de acties uitbreiden om baby Pia – die aan een dodelijke spierziekte lijdt en enkel door een peperduur geneesmiddel gered kan worden – te helpen. Zo zal hij kosteloos gevelwerk verrichten, waarna huiseigenaars vrijblijvend een som geld naar Pia’s ouders kunnen storten.

Na een bericht te krijgen uit de omvangrijke Oosters-christelijke gemeenschap in Mechelen van een moeder met niet langer passende kinderkledij op overschot, sprong een idee in het hoofd van Kurum en besloot hij de handen uit de mouwen te steken. Met hulp van andere leden van de gemeenschap zou hij de schaal van zijn liefdadigheidswerk wat vergroten.

Oosterse christen Mechelen: “Ik ga straks een gevel gratis voegen en heb al besproken dat de eigenaar geld kan geven aan Pia’s familie”

“Het nieuws van ons initiatief verspreidde zich als een lopend vuurtje in onze gemeenschap”, zegt Kurum – hierboven voor alle duidelijkheid afgebeeld met een ander hulpbehoevend kind dan Pia – aan SCEPTR. “Tal van mensen brachten bruikbare spullen samen zoals kledij, maar ook beddengoed, matrassen en kussens. De zaakvoerder van Sima Super Markt gaf zelfs twee volle karren met eten mee.” De ingezamelde spullen en levensmiddelen gingen naar 8 families met kinderen en de overige spullen werden gedoneerd aan daklozen in het Brusselse.

Na het succes van de eerste actie overwegen Kurum en co nu om dergelijke acties wekelijks of maandelijks uitvoeren, “al naargelang behoefte”. Maar ook het verhaal van kleine Pia greep Kurum naar de keel. “Ik ga straks een gevel gaan voegen, en heb al besproken met de eigenaar dat hij mij niets verschuldigd is. Ik heb wel gesuggereerd dat hij met het geld dat hij uitspaart de familie van Pia kan helpen! En zo zijn er nog gevels die ik kosteloos kan voegen!”

Spullen doneren aan Kurum of een gevelafspraak maken kan via 0486 25 91 94. Wie de familie van Pia direct wil helpen kan dat door Pia te sms’en naar 4666. Eén sms kost 2 EUR.
Lees ook:

Sms-actie moet doodzieke baby Pia redden