Nadat koning-op-rust Albert II koos voor zijn centen in plaats van zijn DNA behouden, lijkt er zich een verandering af te tekenen in Laken. Delphine Boël, de vermeende buitenechtelijke dochter van Albert II, werd gespot met zowel prins Laurent als prinses Esmeralda in het openbaar. Mogelijk is een toenadering tussen Boël en het koningshuis niet uitgesloten, schrijft Het Laatste Nieuws. Het DNA-staal van Albert II blijft echter vergrendeld tot het Hof van Cassatie zich later dit jaar uitspreekt.

Boël blijkt niet langer een paria te zijn op Laken. Nadat Albert II werd gedwongen door het hof van beroep – of meer precies; sinds de rechtbank geen uitstel meer aanvaarde en een dwangsom van 5.000 EUR per dag oplegde – stond de vorst een staal van zijn DNA af. Sindsdien duiken andere leden van de koninklijke familie zonder schroom op in het gezelschap van de kunstenares. Recentelijk werd Boël omringd door de hoogste adel én prins Laurent. Dit op de begrafenis van een familielid van het Belgisch vorstenhuis. Alberts halfzus, prinses Esmeralda, poseerde zelfs ostentatief en glimlachend op een liefdadigheidsgala in Brussel met Boël.

Albert II weerde zich als duivel in vat wijwater, maar eind dit jaar valt het doek rond zaak-Boël

Koning Alberts DNA-staal ligt voorlopig nog verzegeld ergens in het Brusselse. Dit zeker tot wanneer Cassatie zich uitspreekt. Maar de 6 jaar aanslepende juridische strijd lijkt tot een einde te komen. Als Cassatie Alberts laatste verzet verwerpt, zal het de DNA-resultaten kunnen openbaar maken en naar alle waarschijnlijkheid Delphine aanduiden als biologisch én wettelijk koningskind. Andere leden van de koninklijke familie lijken zich hier op voor te bereiden.

Albert II deed alleszins alles wat mogelijk was om het niet zo ver te laten komen. In het najaar van 2018 oordeelde het hof van beroep dat de Saksen-Coburg-telg een DNA-staal moest afstaan om de hele kwestie voor eens en altijd duidelijk te maken. Maar Albert II trachtte alsnog de dans te ontspringen met een cassatieberoep, en weigerde een staal af te geven. De rechtbank legde evenwel een dwangsom van 5.000 EUR per dag op. Waar de eerste uitspraak van het hof van beroep niet doorslaggevend was, was de financiële aderlating dat wel voor Albert II. Luttele dagen na de dwangsom-uitspraak gaf hij een DNA-staal af.