Dienstencheques zullen minder interessant worden. Dat is een van de opmerkelijke maatregelen die Jambon I, de kersverse Vlaamse regering, zal nemen. De aankoopprijs van de cheques – 9 EUR – waarmee je bijvoorbeeld poetshulp voordelig kunt betalen, zal dezelfde blijven, maar de fiscale aftrekbaarheid wordt verlaagd van 30 naar 20 procent, zo weet De Tijd. Een flink knip.

Momenteel kosten dienstencheques 9 euro. Dat zal zo blijven in de toekomst, maar na het einde van het fiscaal jaar zullen gebruikers minder terug krijgen. Voorheen kreeg men 30 procent terug op de cheques – gelimiteerd op 500 per jaar, per gebruiker – die men kocht. In de toekomst wordt dat 20 procent. Verrekend wordt de prijs van een cheque dan verhoogd van 6,30 EUR naar 7,20 EUR.

Vlaamse regering wil 75 miljoen recupereren met knip in dienstencheques

De Vlaamse regering wil hierdoor 75 miljoen euro aan inkomsten recupereren. De sector die actief is met dienstencheques had vorig jaar zo’n 140.000 werknemers, veelal mensen uit kansengroepen zoals laagopgeleiden en/of allochtonen. 

Het systeem bestaat reeds 16 jaar en is destijds net bedacht als vorm van gesubsidieerde arbeid om laaggeschoolden aan het werk te krijgen. Zonder dienstencheques zouden tal van gezinnen immers afzien van bijvoorbeeld poetshulp. Vorig jaar maakten maar liefst 1 miljoen gezinnen of alleenstaanden gebruik van dienstencheques.