Voormalig Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi is namens de Franstalige groenen kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof. Indien haar kandidatuur een tweederdemeerderheid verkrijgt, volgt ze de door Ecolo-voorgedragen Jean-Paul Snappe op.

De benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof is conflictueuze materie. Zo beschikt dit rechtscollege over de bevoegdheid om wetten, die strijdig zijn met de grondwet, te vernietigen. Daarnaast: het rechtscollege spreekt zich regelmatig uit over bijzonder heikele onderwerpen zoals bijvoorbeeld het ‘boerkaverbod’. Kortom, wie in het Grondwettelijk Hof mag zitten is politiek zeer relevant. De ‘zitjes’ worden verdeeld tussen zes juristen en zes voormalige parlementsleden die over minstens vijf jaar parlementaire ervaring beschikken. Daarnaast moeten de kandidaten minstens veertig jaar oud zijn. 

Traditioneel verdelen de politieke partijen de voordrachten onder elkaar. Zo mochten tot dusver alle partijen – buiten de PVDA en het Vlaams Belang – al een rechter voordragen. Ecolo schoof in het verleden voormalig senator en Waals parlementslid Jean-Paul Snappe naar voren. Doordat Snappe op pensioen gaat, mag Ecolo in principe een nieuwe kandidaat-rechter voordragen. Vrijdag duidde de federale raad van de Franstalige groenen Zakia Khattabi hiervoor aan, iets wat voorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane vandaag tegenover RTL-TVi bevestigen.

Einde politieke loopbaan

Momenteel komt het aan de Senaat toe om een lijst met kandidaten voor te leggen. Deze lijst behoeft een tweederdemeerderheid. Verhuist Khattabi effectief naar het Grondwettelijk Hof, dan eindigt haar politieke loopbaan.