Amper één niet verkozen parlementslid – Francis Delpérée, die in de Kamer zetelde voor cdH – neemt geen uitredingsvergoeding op. Alle andere federale en Vlaamse ex-parlementsleden nemen die loonextensie wel op. Dat meldt De Morgen. Die vergoeding dient zogezegd ter vervanging van de werkloosheidsuitkering, maar is te combineren met het salaris van een nieuwe job. Oud-Kamerlid Luk Van Biesen zal het geld zo zelfs gebruiken om zijn bedrijf te refinancieren.

Afgelopen verkiezingen op 26 mei werd de partijpolitieke kaart hertekend. Vooral de tradi-partijen kregen klappen. Dat betekent ook een fiks veranderde samenstelling van het parlement en tal van niet-verkozenen. Die krijgen echter nagenoeg allemaal een uit de kluiten gewassen troostprijs. Enkel Francis Delpérée (cdH) houdt de eer aan zichzelf en neemt dat geld niet op.

Aanvraagtermijn uittredingsvergoeding werd door niemand over het hoofd gezien

Wie niet verkozen werd – of zich niet langer verkiesbaar stelde – moest hiervoor binnen de drie maanden een aanvraag tot vergoeding indienen. Een navraag leerde dat iedereen uit het Vlaams Parlement dat deed. In de Kamer werden 70 aanvragen ingediend. Enkel de 77-jarige Delpérée ging niet in op het privilege. Nochtans had hij recht op het (sinds 2014 nieuwe) maximum: 24 maanden extra loon. “Maar ik ben niet op zoek naar een nieuwe job”, zegt hij in Le Soir. Daarmee levert de veteraan-politicus wel in, want zijn pensioen zal kleiner zijn dan een parlementaire salaris.

Wie bijvoorbeeld niet zal inleveren, is Luk Van Biesen, die in de Kamer zetelde voor Open Vld. Hij gebruikt zijn ‘werkloosheidsvergoeding’ om zijn bedrijf – een naccountancybureau – opnieuw uit te bouwen, zo zegt hij aan De Morgen. “De activiteiten stonden vijftien jaar op een laag pitje. Nu is het de bedoeling de job weer leefbaar te maken. Met mijn uittredingsvergoeding kan ik die periode financieel overbruggen.”