De kogel is door de kerk: Karim Bachar zal de derde sp.a-schepen in Antwerpen worden. In die functie zal hij bevoegd zijn voor Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie, zo weet Het Laatste Nieuws. Dat Bachar alsnog deel gaat uitmaken van het schepencollege mag als een bocht worden gezien. Eerder had hij immers, samen met Güler Turan en Hicham El Mzairh, tegen het Antwerpse bestuursakkoord gestemd.

Het Bourgondische bestuursakkoord dat N-VA-burgemeester Bart De Wever afsloot met sp.a en Open Vld kon aanvankelijk bij de socialisten op weinig goedkeuring rekenen. Zo stemden drie sp.a’ers tegen: Karim Bachar, Güler Turan en Hicham El Mzairh. De laatstgenoemde kwam evenwel op zijn stappen terug. “In december bij de stemming over het Antwerpse bestuursakkoord heb ik emoties de overhand laten nemen. Ik dacht na over wat we zouden verliezen, in plaats van over wat we zouden verliezen als we het niet deden”, liet El Mzairh begin vorige maand weten.

Toch had de interne oppositie gevolgen voor de personeelsverdeling binnen de Antwerpse sp.a. De socialisten vonden geen derde schepen en Antwerps sp.a-topman Tom Meeuws nam de extra bevoegdheden waar. Daar komt binnenkort formeel een einde aan. Zo zal Karim Bachar schepen worden voor Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie. Meeuws blijft voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW).

Meeuws: “Strijd tegen racisme en discriminatie verdient een voltijdse schepen”

“De strijd tegen racisme en discriminatie verdient een voltijdse schepen”, citeert Het Laatste Nieuws Meeuws. “Karim heeft duidelijk een affiniteit met deze bevoegdheden. Hij is een rolmodel voor veel Antwerpenaren en volgt het inburgerings- en gelijke kansenbeleid al jaren op in de gemeenteraad. Tegelijk ervoer ik de laatste maanden hoe het bijzonder bijstandscomité een toetssteen is voor het sociaal beleid, ook dit is een homogeen pakket.”