Gaande van Victoria Deluxe en Kif Kif tot het Minderhedenforum: het gesubsidieerde – en dikwijls progressieve – middenveld trekt aan de alarmbel. De reden? Een uitgelekte nota van de Vlaamse onderhandelaars stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. “Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid”, klinkt het bij de organisaties in een open brief.

Het Vlaams Belang maakt al gedurende geruime tijd een punt van het gegeven dat organisaties zoals de Federatie van Marokkaanse Verenigingen overheidsmiddelen krijgt. De Zweedse partijen zouden, althans volgens een voorlopige nota van de werkgroep integratie, hier zaken aan willen veranderen. Zo zouden de onderhandelaars een afschaffing van het Minderhedenforum overwegen.

Middenveldorganisaties zijn onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid”

De – in grote meerderheid progressieve – middenveldorganisaties zien dit echter niet zitten en waarschuwen voor een drastische besparing op het middenveld. “Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving […]. Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden”, rechtvaardigen de middenveldorganisaties hun subsidies.

Daarnaast zouden burgers, zonder die gesubsidieerde organisaties, een eiland worden “dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt”. “Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers”, klinkt het in een open brief. “Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt. Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang”, aldus de middenveldorganisaties.

De open brief werd door een groot aantal organisaties ondertekend. Vaak hebben ze evenwel een linkse/progressieve agenda. Victoria Deluxe heeft bijvoorbeeld Dominique Willaert als artistiek leider, de man die kortstondig in de publieke belangstelling kwam naar aanleiding van het verstoren van een lezing van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

De volledige brief met lijst van ondertekenaars kan worden gelezen op VRT NWS.