De voormalige Franse president Jacques Chirac (Les Républicains) is dood. Hij werd 86 jaren oud. Het nieuws werd bevestigd door Chiracs zoon Frederic Salat-Baroux aan The Associated Press. De staatsman zou “vredevol zijn heengegaan, omringd door geliefden”. Hij was van 1995 tot en met 2007 president.

De oorzaak van zijn sterven werd niet meegegeven, maar Chirac leed aan verschillende gezondheidsproblemen sinds hij zijn ambt verliet, waaronder enkele gerapporteerde beroertes. Chirac zal herinnerd worden als een voorman van het Europees project rond de EU, maar ook voor zijn stevige oppositie tegen de Amerikaanse invasie van Irak.

Chirac was ‘grote meneer’, maar niet zonder controverse

Vooraleer Frans president te worden, werd Chirac ook verkozen als burgemeester van Parijs. Het was in deze periode dat er beschuldigingen rond fraude en belangenvermenging naar boven dreven. Deze leidden finaal tot een veroordeling in 2011, nadat zijn presidentiële immuniteit was verlopen en waarbij hij twee jaar voorwaardelijke celstraf kreeg.

Misschien van minder groot belang, maar wel iconisch, was zijn “le bruit et l’odeur”-toespraak uit 1991, evenzeer van toen hij burgemeester van Parijs was. In deze migratiekritische toespraak vergeleek hij de inkomstenkloof tussen een klein arbeidersgezin en dat van een groot allochtoon gezin dat leeft op uitkeringen en kindergeld, en “als je daaraan het geluid en de geur toevoegt, wordt de Franse werkmens gek”. Die referentie aan geluids- en geurhinder kon op veel kritiek en beschuldigingen van racisme rekenen.