Volgens voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is Denemarken een waarachtig gidsland inzake migratie en integratie. In Denemarken zijn zelfs de sociaal-democraten migratiekritisch en voorstander van strenge migratieregels. Het Noords land geniet sinds 1992 een EU-opt-out rond migratiebeleid en kan hierdoor strenger beleid handhaven. De relatief unieke situatie kwam woensdagavond aan bod in Pano op de Vlaamse staatsomroep. Ook Francken is fan: “Ik zou direct willen wisselen.” 

“Ik zou direct willen wisselen.” Zo looft Theo Francken het Deense migratiebeleid via Radio 1. “Maar Denemarken is wel een apart geval binnen de Europese Unie. In 1992 hebben zij een akkoord gesloten waarbij zij wel lid bleven van de EU, maar een ‘opt-out’ kregen (ze kunnen er dus voor kiezen om niet mee te doen, red.) bij allerlei maatregelen, onder meer rond migratiebeleid.”

Francken: Maar “wij kunnen die dingen hier niet doen”

Volgens Francken is dat de reden waarom de Denen strenger kunnen optreden rond migratie, onder meer op vlak van gezinshereniging, en wij niet zozeer. “Ik ben soms heel jaloers, want wij kunnen die dingen hier niet doen. Wij hebben die ‘opt-out’ niet. Het zou interessant zijn om dat te onderhandelen, maar ik denk niet dat dat realistisch is.”

Opvallend echter: Francken is het niet met alles eens wat in Denemarken gebeurt. Op het Scandinavisch schiereiland is het immers moeilijk om een vaste verblijfsvergunning te krijgen. Pas na 4 of 8 jaar, afhankelijk van de achtergrond en profiel, kan men nog een vast verblijf verkrijgen, maar dat is zeer moeilijk. “Ik sta daar niet achter (Francken nuanceerde deze stelling later op de dag wel via Twitter, red.)”, reageert Francken. “Bij ons krijg je eerst voor vijf jaar een tijdelijke verblijfsvergunning. [Hierna komt] een grondige check, zodat je dan wel permanent verblijf kunt krijgen. Op een bepaald moment moet je [kunnen] zeggen: je hebt je goed geïntegreerd en je best gedaan, […] je [kan] ook een volwaardig lid worden van de club.”

Francken wijst er hierbij op dat zaken als subsidiaire bescherming (soort van asiel) per definitie tijdelijk zijn tot de afloop van een oorlog, zoals ook de Conventie van Genève bedoelde, maar dat tal van oorlogen decennia aanslepen, zoals de Afghanistanoorlog. Hierdoor wordt het moeilijk om te zeggen dat het opnieuw veilig is.

(Lees verder onder de tweet.)

Iedereen (of beter overal) gelijk voor de wet, vindt Francken

Waar Francken eveneens niet achter staat is de hardere bestraffing die geldt voor misdrijven die binnen bepaalde migrantenwijken worden gepleegd. Zo zal een winkeldiefstal in de éne Deense buurt zwaarder worden gesanctioneerd dan eenzelfde vergrijp in een aangrenzende wijk. “Dat lijkt mij in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ik weet niet of dat juridisch zal standhouden”, aldus nog Francken. “Ik vind niet dat je in Molenbeek harder moet worden gestraft voor een autodiefstal dan in Lubbeek, dat lijkt me een beetje raar.”

Maar, besluit de N-VA-topper, “we moeten die debatten durven voeren. Dat is [hier] juist het probleem: het debat over migratie [bij ons] is zo emo, emo, emo. In Denemarken is die cultuur van debatteren veel meer rationeel.”

Lees ook:

Denemarken neemt reeks strengere immigratiewetten aan

Denemarken beperkt asiel en migratie nog verder