De koepelorganisatie van de farmaceutische sector Pharma.be heeft enkele voorstellen naar voren geschoven in het zog van de affaire rond baby Pia. De ouders van dat zieke kind moesten eigenhandig 2 miljoen EUR inzamelen een peperdure spuit te kunnen betalen. Het opvallendste voorstel van pharma.be is om peperdure medicijnen enkel door de overheid te laten terugbetalen áls ze werken. In het andere geval zou de farma-industrie zelf voor de kosten opdraaien. Dat brengt Het Nieuwsblad.

De affaire rond baby Pia heeft veel kritiek jegens de geneesmiddelenindustrie ontketenend, die miljardenwinsten zouden maken op de kap van zieke kinderen. Daarom komt de koepel pharma.be met drie opmerkelijke voorstellen op de proppen om wat ‘goodwill’ te verkrijgen: Het wil sneller in dialoog gaan over welke geneesmiddelen eraan komen, waardoor de overheid zich beter kan voorbereiden en de bureaucratische procedure sneller kan verlopen. Ten tweede wil het de evaluatieprocedures verkorten zodat een geneesmiddel sneller beschikbaar wordt. En ten derde, en allicht het meest opvallend, wil pharma.be “de behandeling financieren in functie van de klinische resultaten per patiënt”. De farma-industrie reikt daarmee volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) de hand, die “de oefening rond Pay for Performance al heeft opgestart”.

De Block bereid om met voorstel van farma-industrie aan de slag te gaan: “Oefening is al opgestart binnen onze administratie”

Concreet betekent dat dus dat als een innovatief geneesmiddel werkt bij de patiënt, er een terugbetaling door de overheid komt. Werkt het medicament niet, dan dan draait het farmabedrijf op voor de kosten. “Uiteraard moeten daarover goede en duidelijke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe je de performantie van een medicijn of een behandeling meet”, zo vertelt men bij Pharma.be. “Dat kan bijvoorbeeld zijn in aantal maanden langer leven dan de oorspronkelijke prognose, maar evengoed in termen van betere levenskwaliteit. Niet evident, dat klopt, maar wel mogelijk.”

Bij De Block is men positief. “We hebben de oefening rond Pay for Performance al opgestart binnen onze administratie”, klinkt het op haar kabinet bij monde van woordvoerder Tijs Ruysschaert in Het Nieuwsblad. “Het is dan ook goed dat de sector daar mee over wil nadenken. Hij draagt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de toegang tot de nieuwste medicijnen mee te helpen vrijwaren voor onze patiënten.”

Lees ook:

Maggie De Block kan “voorlopig niks doen voor baby Pia”