Uit een rapport van de Bundesagentur für Arbeit (BA) blijkt dat maar liefst 40% van de steuntrekkers niet de Duitse nationaliteit bezit. De meerderheid van deze groep wordt uitgemaakt door Syriërs (10%). 44,2% van hen is verder werkloos.

Vooral Syriërs

Het rapport van de Bundeszentrale für Arbeit schetst een indringend beeld van de staat van de Duitse sociale zekerheid. Hoewel de meerderheid van de ontvangers van uitkeringen nog steeds de Duitse nationaliteit (63,6%) heeft, is er een zeer grote groep niet-Duitse ontvangers. Zo’n 40% van de ontvangers van HarzIV  heeft niet de Duitse nationaliteit. De veruit grootste groep, 10,5% in totaal, bestaat hier uit ontvangers met de Syrische nationaliteit. 74,9% van deze Syriërs is gedeeltelijk of volledig afhankelijk van staatssteun.

Een cijfer dat sterk samenhangt met de hoge werkloosheid onder Syriërs in Duitsland. Bijna de helft (44,2%) is werkloos. Hun aandeel gaat echter wel in dalende lijn. Vorig jaar lag dit cijfer nog bij 49,6%. De definitie van werkloos is hier van groot belang. Zo worden werklozen die een taalcursus of een integratiecursus volgen niet als ‘werkloos’ maar als ‘gedeeltelijk tewerkgesteld’ gedefinieerd. De kosten voor deze werklozen lopen ondertussen op tot zo’n 4 miljard Euro per maand.

Lage Duitse werkloosheid

Het grote aandeel Syriërs hangt echter eveneens samen met het Duitse immigratierecht. Asielzoekers ontvangen in Duitsland direct na hun aankomst financiële ondersteuning van de overheid. Aangezien de procedures van Syriërs doorgaans sneller afgehandeld zijn omwille van de hoge toelatingscijfers, kunnen werkloze Syriërs vlotter aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

De cijfers zijn gelijkaardig voor andere grote migrantengroepen. Zo ontvangt 43% van de Afghanen in Duitsland een uitkering. 26% van hen is werkloos, waarmee ze 2,2% van de totale werklozen uitmaken. De cijfers betreffende werkloosheid en overheidssteun voor migranten staat in schril contrast met de cijfers voor autochtone Duitsers. Zo waren in Juni 4,7% van de autochtone Duitsers tegenover 12,2% van de buitenlanders werkloos.

(Lees verder onder de tweet.)

Aanval op de sociale zekerheid

De werkloosheid van Syriërs contrasteert eveneens met de lagere werkloosheid bij migranten uit landen met lagere toelatingscijfers. Dit kan samenhangen met het feit dat deze migranten tijdens hun procedure niet kunnen rekenen op integratiecursussen die door de overheid worden voorzien.

De rechts-conservatieve Alternative für Deutschland, wiens volksvertegenwoordiger René Springer de cijfers opvroeg, is pessimistisch. De partij spreekt van het uitblijven van de door de regering verwachte migratie van vakmensen. In de plaats daarvan ziet de partij een “systematische ondergraving van de (Duitse) sociale zekerheid.” Ondertussen ziet de christendemocratische CDU een mogelijkheid in een dienstplicht voor nieuwe migranten.

Lees ook:

Kwart inwoners Duitsland heeft migratieachtergrond