In 2016 voerde de federale regering, onder impuls van de N-VA, de zogenaamde ‘functionele tweetaligheid’ voor federale topambtenaren in. Ambtenaren die andere ambtenaren moeten evalueren, zouden een basiswoordenschat van de andere landstaal moeten bezitten. Zo’n veertien hoge ambtenaren konden de verplichte taaltest evenwel nog niet met succes afronden. Federaal minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès (MR) zou de ambtenaren volgens L’Echo en BELGA echter uitstel willen verlenen.

Bij zijn aantreden als minister van Ambtenarenzaken wou Steven Vandeput (N-VA) meer inzetten op het evalueren van ambtenaren. Het grote probleem? Die evaluatie dient te gebeuren in de taal van de statutair. Het wettelijke gevolg hiervan? De evaluerende ambtenaar moet minstens ‘functioneel tweetalig’ zijn. Volgens het Koninklijk Besluit dat de regering-Michel onder impuls van Vandeput goedkeurde in 2016 zouden nieuwe evaluerende ambtenaren binnen de zes maanden op hun functionele tweetaligheid worden getoetst. De overige evaluerende overheidswerknemers kregen zo’n 2,5 jaar de tijd.

Uiterlijk tegen 31 oktober moeten, in principe, alle evaluerende ambtenaren zo’n test met succes hebben afgerond. Het probleem? Veertien ambtenaren – zeven Nederlandstaligen en zeven Franstaligen konden de taaltest (nog) niet met succes afronden. In principe zouden ze hun baan (kunnen) verliezen. Wilmès, die de bevoegdheid Ambtenarenzaken overnam, zou de veertien ambtenaren evenwel uitstel willen verlenen. Een regering in lopende zaken zou volgens haar geen vervangers kunnen aanwerven. Insiders zouden volgens BELGA evenwel vrezen dat uitstel in afstel resulteert, iets dat op protest van de N-VA kan rekenen.

“Anti-Vlaamse tante”

Wilmès zelf benadrukt echter dat het uitstel geen afstel betekent, maar dient “om zo de werking van de overheidsdiensten niet in het gedrang te brengen”, zegt ze op Twitter. “De koelkast is niet aan de orde.”

Wilmès is naar verluidt dé kanshebber om huidig premier Charles Michel (MR) op te volgen. Door haar francofone standpunten betreft dit evenwel een controversiële keuze. “[Ze] is één van de symbolen van het meest agressieve francofone imperialisme in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het mag dan ook duidelijk zijn dat zulk een figuur totaal ongeschikt en onaanvaardbaar is voor de Vlamingen als eerste minister van dit land”, klonk het bij Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. Het uitstellen van de taaltesten zou deze controverse doen verergeren.

Lees meer:

“Anti-Vlaamse tante” Wilmès maakt kans op premierschap