De Waalse regering werd gisterenavond goedgekeurd op de partijcongressen van de PS, MR en Ecolo. De 68-jarige Elio Di Rupo (PS) zal de coalitie leiden. Uittredend minister-president Willy Borsus (MR) wordt de nummer twee binnen de formatie. Dat brengen diversie media als BELGA. Vandaag leggen de ministers de eed af in het Waalse parlement.

De PS krijgt naast de post van minister-president nog twee ministers: Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen en Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.

Borsus tweede man na Di Rupo

Borsus van de MR krijgt de tweede belangrijkste ministerpost van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw. De Waalse liberalen krijgen ook nog Financiën en Begroting en Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid. Deze bevoegdheden gaan respectievelijk naar Jean-Luc Crucke en Valérie De Bue.

Ecolo zal met Céline Tellier, momenteel topvrouw van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), de minister van Natuur, Leefmilieu, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie leveren. Ecologist Philippe Henry wordt dan weer minister voor Klimaat, meteen ook bevoegd is voor Mobiliteit, Infrastructuur en Energie. Henry was eerder al minister was in de tweede regering van Rudy Demotte (PS). Die laatste valt trouwens af, net als PS-kopstuk André Flahaut

(Lees verder na de tweet.)

Jeholet (MR) zal Gemeenschapsregering leiden

De Franse Gemeenschap (bij de Franstaligen zijn beide niveau’s nog steeds gescheiden) zal geleid worden door MR-lid Pierre-Yves Jeholet worden, nu nog uitredend Waals minister van Economie. Hij wordt bijgetreden door de meer onbekende Valérie Glatigny, die minister van Hoger Onderwijs wordt en ook bevoegd zal zijn voor Wetenschappelijk Onderzoek, Jeugd en Sport. Bénédicte Linard (Ecolo) wordt minister van Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten.

Di Rupo liet tevens – logischerwijs – weten dat hij stopt met de federale onderhandelingen voor de PS. Jean-Claude Marcourt – een uitgesproken regionalist – zal zijn plaats overnemen. Bij de MR laat men weten dat alle leden die minister worden geen kandidaat zullen zijn om Charles Michel als MR-voorzitter te worden als die laatste Europese Raad-voorzitter wordt in december.