N-VA-kopstuk Theo Francken laat de deur voor een samenwerking met de Franstalige socialisten open. Zo ziet hij een ‘deal’ mogelijk tussen enerzijds het verstrengen van de migratiewetgeving en anderzijds sociale toegevingen zoals hogere pensioenen. De PS evenwel staat niet al te positief tegenover het confederalisme dat de N-VA bepleit. Volgens Francken evenwel “moet [je] spelen met de kaarten die je hebt”.

Terug naar 18 september. Francken spreekt dan in het gezelschap van de Club van Lotharingen en laat verstaan dat we de toegang tot ons sociaal systeem voor nieuwkomers moeten beperken. “Willen we het vertrouwen herstellen, dan is het onvermijdelijk dat we de weg van Denemarken opgaan”, klonk het. Zonder dat strenger beleid op federaal niveau is confederalisme, volgens Francken, “onvermijdelijk”. “Een federale regering met de PS is niet onmogelijk, maar er is bij N-VA geen bereidheid om tegen elke prijs in de regering te stappen”, besloot Francken volgens De Tijd

Exit confederalisme?

Onderhandelen – en later eventueel samenwerken met de PS – impliceert dat het confederalisme opnieuw in de koelkast moet. De N-VA daarentegen stelde, in het verleden, net het confederalisme als voorwaarde om met de PS te besturen. Francken evenwel bepleitte vanmorgen “een stevige intellectuele oefening met de PS”. “De puzzel ligt heel complex. We hebben geen tweederdemeerderheid met de PS. De extreme partijen zijn groter geworden, maar spelen eigenlijk niet mee”, klonkt het. 

Het gevolg? Confederalisme is moeilijker geworden. “Je kan dat betreuren, maar je moet met de kaarten spelen die je gekregen hebt”, verklaarde Francken. “Als het lukt en we kunnen landen, is dat goed. Maar als dat niet lukt, dan moeten we de kiezer in de ogen kunnen kijken en kunnen tonen dat we hard hebben gewerkt om het te proberen”, aldus de N-VA-topper.