Volgens Tony Demonte, de afscheidnemende adjunct-secretaris-generaal van de Franstalige bediendecentrale CNE, bestaan er enorme verschillen tussen de Vlaamse en Waalse vleugel van het ACV. Hoewel Demonte geen voorstander is van een splitsing, moet de besluitvorming worden aangepast “anders dreigt het ACV te ontploffen van binnenuit”.

Momenteel bestaat het ACV voor twee derde uit Vlamingen en een derde uit Franstaligen. Doordat de verschillen tussen Vlamingen en Franstaligen volgens Demonte groter worden, ontstaan er problemen. “Het was steevast Vlaanderen dat oplegde niet tot een algemene staking over te gaan. In Wallonië zouden we vaker voor hardere acties willen kiezen, voor meer linkse actiemaatregelen”, klinkt het bij de vakbondsman. De reden? In tegenstelling tot de Vlamingen geloofden de Franstaligen niet in de impact van CD&V.

Besluitvorming aanpassen “anders dreigt ACV te ontploffen”

Demonte evenwel bepleit geen splitsing. Wel moet men binnen het ACV “met bepaalde zaken meer rekening gaan houden”. “Anders dreigt het ACV te ontploffen van binnenuit. Wat we vandaag zien, is de dictatuur van de meerderheid”, stelt de ACV-topper. Concreet pleit de vakbondsman voor beslissingsvormen waardoor Franstaligen worden beschermd. Zo zouden beslissingen zowel een meerderheid langs Vlaamse als Franstalige zijde moeten hebben.