Het structurele begrotingstekort, de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van deze legislatuur in 2024 op tot 11,8 miljard. Dat heeft het Monitoringscomité berekend en rapporteert De Tijd. Het nieuws volgt op gelijkaardige cijfers die vorige week werden uitgebracht.

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, heeft nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting klaar. Dat brengt weinig goed nieuws. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,8 miljard tekortschieten.

De Croo: “De tijd dringt voor de vorming van een volwaardige federale regering”

Op deze manier komen de de begrotingsdoelstellingen in het gedrang die de vorige regering-Michel heeft overgemaakt aan de EU in het kader van stabiliteitsprogramma. In 2021 zou er een evenwicht behaald worden, maar dat lijkt nu ei zo na onmogelijk. Dezelfde regering had overigens ook voor zichzelf bij haar aanvang in 2014 opgesteld om naar het einde van haar mandaat toe een begrotingsevenwicht te behalen. Dat is echter nooit gelukt.

Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken, zo reageert minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in De Tijd op de cijfers. “De volgende jaren blijft het beheersen van het budget één van de belangrijkste uitdagingen, onder meer door de kost van de vergrijzing die jaar na jaar stijgt. Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken.”

Vorige week woensdag werd door informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) in het Egmontpaleis, waar de tweede vergadering met zeven partijen plaatsvond, evenzeer gesteld dat de begroting aan het ontsporen is. Volgens Reynders en Vande Lanotte – de architect van het lege en inmiddels afgeschafte Zilverfonds – kan er geen evenwicht bereikt worden zonder te knippen in de Sociale Zekerheid en meer belastingen te heffen. Het duo ging uit van een tekort tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 tot 2,3 procent van het BBP of zo’n 11 miljard euro. Het monitoringscomité gaat echter dus nu al uit van 11,8 miljard, een slordig miljard erbij. En dat is zonder de verkiezingsbeloftes rond meer uitgaven/minder belastingen in beschouwing te nemen.