Na lange onderhandelingen is een doorbraak bereikt in de klimaatdiscussie tussen SPD en CDU/CSU. Het pact tussen beide partijen zou vooral focussen op het nastreven van de klimaatdoelen met een bijzondere aandacht voor verkeer, bouw en landbouw. De doorbraak doet de hoop stijgen dat Duitsland de klimaatdoelen van 2030 wil waarmaken.

‘Friday for Future’

Op een zogenaamde ‘Friday for future’ kon vandaag symbolisch een doorbraak bereikt worden in de klimaatonderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD. De doorbraak omvat een pakket aan maatregelen die de Duitse klimaatinspanningen moeten versterken. Zo zou een onafhankelijk panel moeten natrekken of Duitsland zijn CO²-uitstoot snel genoeg afbouwt en waar het dient bij te sturen.

Eén van de grootste strijdpunten in de 18 uur durende vergadering was echter de prijs van de CO²-uitstoot. Deze zou namelijk een grote impact kunnen hebben op de prijzen voor benzine, diesel, aardgas, stookolie, steen- en bruinkool.

Prijsstijgingen

De prijzen voor de verhandelbare energiecertificaten voor de industrie worden vooralsnog laag gehouden. Voor de periode 2021 tot 2025 zullen deze op respectievelijk €10, €20, €25, €30 en €35 per ton CO² liggen. De geplande heffingen zullen zo leiden tot een vastgelegde stijging van de prijzen van benzine en diesel. Een eerste stap zal de prijzen met 3c per liter verhogen. Een tweede stap tussen 2019 en 2026 zal de prijs nog eens verhogen met 9 tot 15c per liter.

Als tegenmaatregel zullen pendelaars vanaf 2021 niet 30 maar 35c per gereisde kilometer kunnen terugvorderen van de belastingen. Ook een stijging van de lasten op vliegreizen en een daling van de lasten op treinreizen wordt in het pact voorzien.

(Lees verder onder de tweet.)

Klimaatdoelen

Het pact voorziet eveneens in een verdere uitbouw van windenergiecentrales op het Duitse vasteland. De bouw van windmolens en zonnecentrales was in de laatste jaren gestagneerd, maar zou dus nu verder uitgebreid moeten worden. De voorgenomen plannen zouden rond 2030 de Duitse uitstoot in vergelijking met 1990 met 55% verlaagd moeten hebben.

De doelen zijn daarmee duidelijk lager dan het oorspronkelijke plan uit 2016, dat een daling van 61% van de uitstoot voorzag. De daling van een actuele 866 miljoen ton CO² naar 563 miljoen ton CO² is echter zeer ambitieus. Duitsland haalt immers de eigen en Europese klimaatdoelen van 2020 vermoedelijk niet, wat tot hoge boetes kan leiden.

Duimschroeven voor de stagnerende industrie

De doorbraak in de onderhandelingen betekent een vastleggen van de voornaamste punten van een akkoord dat in de komende weken uitgeklaard dient te worden. De doelen zijn vooral zeer ambitieus voor de Duitse economie, die reeds te kampen heeft met een stagnering van de groei. Hier zullen de industrie, met een daling van de uitstoot met 50%, en de landbouw, met een afbouw van 33% van de uitstoot, zich snel moeten aanpassen.

(Lees verder onder de tweet.)

https://twitter.com/AfDimBundestag/status/1175016332951216128

Ook het verkeer (-40%), en dus de sterke Duitse auto-industrie en de bouwsector (-66%) grote inspanningen zullen moeten leveren. Het belang van de auto-industrie in het pakket volgt op de onrustige betoging van afgelopen zaterdag 14 september. Toen demonstreerden 15.000 tot 25.000 mensen tegen de opening van de autobeurs IAA in Frankfurt. De manifestanten betichten de auto-industrie van opzettelijke vertragingen bij de ontwikkeling van elektroauto’s.

Lees ook:

Duitsland wil 40 miljard euro uitgeven aan klimaat