De Vlaamse regeringsvorming zit in de finale fase en voor de Zweedse onderhandelaars is het ‘money time’. Hoewel verschillende grote beslissingen – zoals een afschaffing van de woonbonus en de begroting – nog meer aandacht vragen, werden er al heel wat knopen doorgehakt. Zo zal de tricolore burgemeesterssjerp, op vraag van de N-VA, kunnen worden vervangen door een zwart-gele. Wel blijven de provincies volgens De Tijd behouden. 

Gaat alles volgens plan, dan kent de regering-Jambon eveneens – inclusief minister-president – negen ministers, iets wat ook Open Vld-topper Bart Tommelein beaamde tegenover BELGA. Op basis van het systeem-D’Hondt heeft de N-VA recht op vijf ministers, CD&V twee ministers plus de parlementsvoorzitter en Open Vld twee ministers. De vraag is: welke beleid gaan die excellenties (kunnen) voeren.

Budgettair is nog niet alles in kannen en kruiken. Zo moet men nog geld vinden om – uiteindelijk – een begroting in evenwicht te presenteren. Ook over de (verlaging van de) energiefactuur, hervorming van de woonbonus en successierechten moet volgens De Tijd nog een hartig woordje worden gesproken.  

Tricolore verdwijnt, provincies blijven bestaan

Toch hakten de onderhandelaars al een heel aantal knopen door. Zo zullen de burgemeesters kunnen kiezen tussen een tricolore burgemeesterssjerp of een zwart-gele. Initieel pleitte de N-VA voor een Vlaamse sjerp, maar Open Vld en CD&V zagen dit niet zitten. In plaats daarvan werd er volgens De Tijd een compromis gesloten: burgemeesters mogen kiezen tussen een Vlaamse of Belgische sjerp. Naast de ‘Belgische sjerp’ blijven ook de provincies bestaan en komen er geen verplichte fusies, twee voorstellen van de N-VA die het niet haalden. 

Eveneens belangrijk met betrekking tot de lokale politiek: de opkomstplicht verdwijnt. Verder zal de lijststem, naar alle waarschijnlijkheid, worden afgeschaft. Een andere nieuwigheid? Vlaanderen neemt het Waalse systeem over. Zo zal automatisch de persoon met de meeste stemmen in de coalitie de burgemeester worden. 

Lees meer:

Vlaams begrotingsevenwicht pas voor 2024?