Wordt Theo Francken (N-VA) minister van Onderwijs in de volgende Vlaamse regering? Het zou volgens hem zelf alvast “niet onlogisch” zijn. Dat zei hij tegenover VTM Nieuws. N-VA maakt er al langer geen geheim van dat ze het departement Onderwijs graag in hun kamp zouden hebben. Dit met name nadat verschillende onderzoekers en academici aan de alarmbel trokken over het almaar dalende niveau van het Vlaamse onderwijs.

De Vlaamse regeringsvorming raakt stilaan in een stroomversnelling. Formateur Jan Jambon (N-VA) onderhandelt samen met Open Vld en CD&V over de inhoud van een regeerakkoord. Uiteindelijk zullen de drie partijen het ook eens moeten raken over de verdeling van de verschillende ministerposten. Één van de belangrijkste departementen op Vlaams niveau is dat van onderwijs, waarvoor momenteel de naam van Theo Francken (N-VA) genoemd wordt.

Het N-VA-kopstuk wil dit evenwel nog niet formeel bevestigen maar het zou volgens hem “niet onlogisch” zijn. “Ik ben pedagoog, dus mijn hart ligt er wel”, zei hij verder nog tegenover VTM Nieuws. Francken deelde eerder deze week echter nog een foto van een vergadering over onderwijs. “Het gaat over onze jeugd, de toekomst van onze natie”, klonk het toen. De links-liberale Open Vld’er Guy Vanhengel kon dat bericht toen allerminst appreciëren.

M-decreet op de schop

Één van de onderwerpen aan de onderhandelingstafel is ongetwijfeld een herziening van het M-decreet, dat jongeren uit het buitengewoon onderwijs meer wil integreren in het gewoon onderwijs. Dat stond eveneens in de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA).

Volgens Francken zorgt het M-decreet er nu voor dat veel leerkrachten te zwaar onder druk komen te staan. “Algemeen is de vraag naar zorg in de klas gestegen. Als je er dan nog eens moeilijke leerlingen met specifieke noden uit het buitengewoon onderwijs bijkrijgt, dan komt het water aan de lippen van veel leerkrachten.”

Taalbad voor anderstalige leerlingen

Onderzoek van de Odisee-hogeschool dit jaar toonde aan dat hogeschoolstudenten steeds minder goed de Nederlandse taal beheersen. Één en ander zou te maken hebben met te vage en lage eindtermen die men in het Vlaamse basis- en middelbaar onderwijs hanteert. Daarnaast blijkt ook de diverser wordende instroom een belangrijke oorzaak. Risicofactoren daarbij zijn vooral de sociaaleconomische status, de thuistaal en de schoolachtergrond van studenten.

(Lees verder onder de tweet.)

Francken erkent het probleem en pleit voor een taalbad voor anderstalige leerlingen om de kwaliteit van het onderwijs terug op te krikken. “Er is heel veel instroom geweest van kinderen waarvan de thuistaal niet Nederlands is en dat geeft nieuwe uitdagingen”, verduidelijkt hij. “Deze kinderen moeten eerst bijgespijkerd worden in het Nederlands, voordat ze zomaar in het reguliere onderwijs gaan meedraaien.”

Lees ook:

Geeft nota De Wever aanzet tot échte hervormingsregering?