Vandaag kwamen de Zweedse partijen – N-VA, Open Vld en CD&V – opnieuw samen onder auspiciën van formateur Jan Jambon (N-VA). Het kernpunt? De begroting. “We moeten eerst goed weten wat de budgettaire toestand is, zo kunnen we het werk van de werkgroepen voorbereiden”, laat de woordvoerder van Jambon tegenover BELGA weten.

Terwijl er voor de rechtse en Vlaamsgezinde N-VA-achterban genoeg eten en drinken zat in de startnota van informateur De Wever, kwamen de ‘fiscaal conservatieven’ er bekaaid af. Zo sprak de nota van de N-VA-voorzitter noch over de begroting, noch over hoe het beleid zou worden gefinancierd. Vandaag zaten de onderhandelaars evenwel samen over de Vlaamse staatsfinanciën. “We moeten eerst goed weten wat de budgettaire toestand is, zo kunnen we het werk van de werkgroepen voorbereiden”, citeert BELGA de woordvoerder van Jambon.

Tegen 23 september een Vlaamse regering?

Naast de begroting werden er een vijftiental werkgroepen in de steigers gezet die het toekomstige regeerakkoord moeten samenstellen. De centrale werkgroep, bestaande uit onder meer de voorzitters van de Zweedse partijen, coördineren het werk. Dossiers die de individuele werkgroepen hebben afgehandeld, worden naar de centrale werkgroep getransfereerd.

De vraag is echter wanneer een regeerakkoord in kannen en kruiken is. Jambon wil alleszins niet “overhaast” te werk gaan en discussies grondig doorspreken om toekomstig gekibbel te vermijden. “Hoe beter de discussie nu wordt gevoerd, des te kleiner is de kans dat er achteraf interpretatieproblemen opduiken”, klinkt het. In principe zou Vlaanderen tegen 23 september, wanneer het Vlaams Parlement de minister-president verwacht voor de Septemberverklaring, een nieuwe regering moeten hebben.