Wallonië en Brussel hinken ver achter op Vlaanderen wat betreft adrescontroles bij vreemdelingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit jaar zijn er in Vlaanderen al bijna 600 controles geweest, terwijl er dit in Wallonië en Brussel respectievelijk maar 26 en 80 waren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op basis van cijfers die N-VA-Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp opvroegen bij de huidige Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld).

Vreemdelingen die hun asielverzoek zien afgewezen worden, krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit houdt in dat ze binnen een bepaalde termijn vrijwillig moeten vertrekken uit België. Indien ze dit niet doen, volgt in principe een gedwongen uitwijzing.

Het schoentje wringt echter bij de controle en opvolging van vreemdelingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is een bevoegdheid van de gemeente, die na het verstrijken van de termijn een adrescontrole moet uitvoeren. Nu blijkt dat met name Waalse en Brusselse gemeenten nalaten om de controles uit te voeren. In de eerste helft van 2019 zijn er in Wallonië amper 26 en in Brussel amper 80 controles uitgevoerd. Dit in schril contrast met de 600 adrescontroles die Vlaamse gemeenten uitvoerden.

“Als je meer mensen wil aanzetten om effectief vrijwillig het grondgebied te verlaten na zo’n bevel, dan is opvolging en controle echt wel noodzakelijk”, stellen N-VA-Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp tegenover Het Laatste Nieuws. “Door niet in te zetten op deze controles, gedoog je als stad en gemeente illegaliteit. In Wallonië en Brussel heerst duidelijk een enorme laksheid.”

Wet op de woonstbetredingen

Het is nog maar de vraag of meer adrescontroles ook leiden tot meer uitzettingen van mensen die illegaal in België verblijven. Bij een adrescontrole mag de politie immers niet de woning betreden indien men nalaat open te doen. De regering-Michel zou dit probleem oplossen met de Wet op de woonstbetredingen. De politie zou dan wel woningen waar uitgewezen asielzoekers verblijven, kunnen betreden met toelating van een onderzoeksrechter.

(Lees verder onder de tweet.)

De bewuste wet werd echter begraven door dezelfde regering-Michel na veel kritiek aan Waalse kant. Bij de installatie van het nieuwe federaal parlement in juni diende de N-VA-fractie daarom opnieuw een wetsvoorstel in om woonstbetredingen mogelijk te maken. Of het voorstel het nu wel zal halen is onzeker. Met de Zweedse partijen en Vlaams Belang zou de N-VA immers nog geen meerderheid achter het voorstel krijgen. Opnieuw zal er steun van de MR moeten gezocht worden.