De regering van de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) heeft maandag een nieuwe verstrenging van de migratiewetgeving onthuld. Kandidaten voor tijdelijke visa of een permanente verblijfsvergunning die er niet in slagen om aan bepaalde inkomensnormen te voldoen of die overheidssteun ontvangen, kunnen geweigerd worden. 

De nieuwe regel wordt op 15 oktober van kracht. Mensen die een verblijfsvergunning of een visum aanvragen zullen een hoger inkomensniveau moeten kunnen aantonen dan voorheen. Ook wordt de lijst met soorten overheidssteun die hen diskwalificeert aanzienlijk uitgebreid. De nieuwe regel zou meer dan de helft van de migranten die een visum willen aanvragen – zo’n half miljoen mensen – kunnen treffen.

Zelfvoorzienende migranten

De verandering zou ervoor moeten zorgen dat migranten “zelfvoorzienend” zijn en “niet afhankelijk zijn van overheidssteun om in hun behoeften te voorzien, maar eerder afhankelijk zijn van hun eigen capaciteiten, alsook van de middelen van familieleden, sponsors en privé-organisaties”.

De nieuwe regel is afgeleid van een immigratiewet uit 1882. Die wet staat de Amerikaanse regering toe om een visum te weigeren aan iedereen die een “openbare last” kan worden. De afgelopen jaren werden visumaanvragers als “openbare last” beschouwd als het waarschijnlijk was dat ze afhankelijk zouden worden van overheidssteun.

Asiel- en migratiehervorming

Naast het aanpakken van de illegale immigratie, probeert de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) ook de legale immigratie te beteugelen door het Amerikaanse asiel- en migratiestelsel grondig te hervormen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie overweegt eveneens een hervorming die het mogelijk moet maken meer mensen uit te zetten op grond van het feit dat ze gebruik maken van overheidssteun.