VREG, de Vlaamse energieregulator, berekende dat de ‘openbaredienstverplichtingen’ de Vlaming gemiddeld 251,68 EUR kosten op zijn energiefactuur, een reden voor de socialisten om (opnieuw) voor een lagere elektriciteitsfactuur te pleiten. “Dat we vandaag nog eens belastingen heffen bovenop belastingen is te zot voor woorden”, klinkt het bij Vlaams volksvertegenwoordiger Hannes Anaf (sp.a).

Belgische energiefacturen zijn bij de hoogste in Europa. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste moeten we veel energie invoeren en zorgen dure intercommunales voor stevige netwerkkosten. Maar daarnaast betalen we ook het hoogste BTW-tarief op energie: 21%, wat hetzelfde tarief is als voor luxeproducten zoals sigaren en whisky. Dat terwijl kranten genieten van een 0%-tarief. Daarbovenop was er de inmiddels illegaal verklaarde, maar nooit terugbetaalde Turteltaks en komen de ‘openbaredienstverplichtingen’ (ODV’s). Dat zijn allerlei technische verplichtingen, sociale maatregelen en ecologische ingrepen, (zoals de groenestroomcertificaten) die de overheid wil organiseren, maar niet zelf wil betalen.

Minstens BTW schrappen

De socialisten schenken al geruime tijd aandacht aan de energiefactuur. Zo pleitte de sp.a eerder al voor een verlaging van de BTW op elektriciteit. “Eén op de vijf Vlamingen leeft vandaag in energie-armoede”, stelt Anaf in een persbericht. “Elke nieuwe regering moet vandaag prioriteit maken van een pakket aan maatregelen om die druk te verlagen. Als het nu niet gebeurt, is dat zoveel als zeggen dat het je niets kan schelen”, klinkt het.

De komende Vlaamse regering kan daar volgens Anaf alvast wat aan doen. Zo merkt de socialist op dat we niet alleen BTW op de energie zelf, maar ook op de belastingen betalen. “Dat we vandaag nog eens belastingen heffen bovenop belastingen is te zot voor woorden. Dat is een dubbele belasting. Als een bepaalde belasting niet uit de energiefactuur kan worden gehaald, dan moet ze op zijn minst vrijgesteld worden van BTW. Dat is vandaag al het geval voor de federale bijdrage en de Vlaamse energieheffing. Ik zie geen enkele reden waarom het niet zou kunnen voor de overige heffingen”, klinkt het bij Anaf. Het afschaffen van de BTW op dergelijke kosten zou volgens de sp.a’er resulteren in een daling van de energiefactuur met zo’n 60 à 70 euro.

Lees meer:

Hier komt 329 euro op uw energiefactuur vandaan