Het stadsbestuur van Ronse is teruggefloten door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ronse is een faciliteitengemeente. Dat wil zeggen dat, ook al is de plaats deel van het Vlaamse grondgebied, het Franstalige inwoners moet bedienen in de Franse taal wanneer men dat verzoekt. In 2017 startte de stad echter een procedure om die – oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke – maatregel af te schaffen. Kan niet, zegt de rechtbank nu evenwel. Maar het stadsbestuur van Ronse zal in beroep gaan. Dat brengt De Standaard.

Ronse wil al een hele poos af van de taalfaciliteiten die er gelden voor Franstaligen. Dit omdat het de stad “op onnodige kosten jaagt en het moeilijker maakt om geschikt personeel aan te werven”, dixit burgemeester Luc Dupont (CD&V). Bovendien zorgt de regeling ervoor dat de stad niet kan fusioneren met andere gemeentes.

Burgemeester Ronse legt vinger op de wonde: “In Frasnes of Mont-de-l’Enclus zijn nu ook grote Nederlandstalige minderheden zijn, maar daar zijn er geen faciliteiten voor Vlamingen”

Er is ook een zekere onrechtvaardigheid mee gemoeid, stelt Dupont. “De laatste talentelling dateert van 1947. Daarbij werd vastgelegd in welke gemeenten grote taalminderheden bestonden en of ze daarom taalfaciliteiten moesten invoeren”, zo luidt het nog. “Maar ondertussen is er heel wat veranderd. Alleen al als je kijkt naar de ons omliggende gemeenten, dan zie je dat er in Frasnes of Mont-de-l’Enclus nu grote Nederlandstalige minderheden zijn. Maar die gemeenten worden geen taalfaciliteiten opgedrongen.”

In 2017 startte de stad daarom een procedure tegen de Belgische staat waarbij de afschaffing van de taalfaciliteiten werden geëist. Dit wegens discriminatie, de schending van het gelijkheidsbeginsel en de schending van het vrij verkeer van personen en goederen in Europa. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel volgde die redenering echter niet. Het bestuur van Ronse hoopt nu om gelijk te krijgen bij het hof van beroep. Een nieuwe uitspraak zal slechts vanaf volgend jaar te verwachten zijn.

Lees ook:

Ronsenaars willen opnieuw aandacht voor afschaffing faciliteiten