Het zit er bovenarms op in de Leuvense politiek. Vlaams minister-president Liesbeth Homans startte vorige week de procedure op om de erkenning van een moskee in het Leuvense in te trekken, maar dat is niet naar de zin van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Zeker nadat Lorin Parys, fractieleider van N-VA in Leuven, zich liet horen over de kwestie is er sprake van een politieke rel. Dat meldt Het Laatste Nieuws

De Al Ishaan-moskee in Leuven kwam in het verleden al meermaals in opspraak voor onder meer vrouwonvriendelijkheid en extremisme. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) startte daarom met de procedure tot intrekking van de moskee met verwijzing “naar (vertrouwelijke) informatie die mij heeft bereikt dat de imam, die eind 2017 in opspraak kwam met uitspraken in de moskee over de toelaatbaarheid van het slaan van vrouwen en vervolgens door de Moslimexecutive geschorst werd, sinds december 2018 opnieuw actief zou zijn binnen Al Ihsaan”.

Burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, verzet zich tegen de intrekking van de erkenning. “Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier”, aldus Ridouani. “Het spreekt voor zich dat de stad alle elementen zal onderzoeken en binnen de wettelijke procedure een gefundeerd advies zal uitbrengen aan de minister.”

Moskee-rel

Bij de lokale N-VA-afdeling lijkt men wel tevreden te zijn met de beslissing. Vrijdag verspreidde N-VA Leuven een boodschap waarin ze wijzen op het feit dat “salafisme een extreme en fundamentalistische vorm van islam is die door veiligheidsdiensten als een ernstige bedreiging voor onze samenleving aanzien wordt”. Op ROBtv stelde Lorin Parys bovendien dat dit “tot zeer gewelddadige feiten kan leiden”. Parys begrijpt ook niet waarom de stad Leuven de moskee blijft subsidiëren, ondanks alle negatieve berichten die erover naar buitenkwamen. “Dan kan je even goed pyromanen subsidiëren om op brandgevaar te wijzen.”

Na die uitspraken was N-VA kop van jut bij de linkse coalitie van sp.a, Groen en CD&V. Groen veroordeelde de uitspraken van N-VA omdat het volgens hen een hele geloofsgemeenschap in een slecht daglicht stelde, en ook Ridouani haalde uit naar N-VA. Volgens de burgemeester waren de woorden van Parys “stigmatiserend”, “polariserend” en zelfs “opruiend”. CD&V sloot zich aan bij Ridouani.

Bij N-VA reageert men verbolgen op de uithaal. “N-VA gaat niet mee in de persoonlijke aanvallen maar wil antwoorden op de vragen die nu aan de oppervlakte zijn gekomen”, aldus Lorin Parys. “Als de minister-president de procedure tot intrekking van de erkenning van de moskee opstart op basis van zwaarwichtige feiten zoals het feit dat de moskee ‘gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme’ is het de burgemeester die moet optreden en vragen beantwoorden. Hij is verantwoordelijk voor veiligheid maar hij reageert enkel op Facebook. De burgemeester vergist zich trouwens van vijand. Dat is niet de oppositie die haar werk doet maar de organisatie die het salafisme onderwijst in Leuven.”