Olivier Maingain, de voorzitter van DéFI (het voormalige FDF), zal straks de economische banden tussen het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en de Franse Ge­meenschap mogen aanhalen. “We moeten tonen dat de Franstalige eenheid onmisbaar is”, citeert De Standaard de politicus die ooit pleitte voor een corridor Brussel-Wallonië en op zeer militante wijze de belangen van Franstaligen verdedigt. “De bedoeling is om het beleid tussen het Brus­selse Gewest en het Waalse Gewest op elkaar af te stemmen, ter­wijl Vlaanderen in de kou blijft staan”, stelt oud-Kamerlid en professor Hendrik Vuye.

Plots heeft men in het Brussels Gewest een nieuwe functie: een agent de liaison. Olivier Maingain zal dit mandaat als eerste mogen uitoefenen en krijgt de taak om de economische banden tussen het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en de Franse Ge­meenschap te verstevigen. Hoewel de DéFI-politicus hier geen vergoeding voor ontvangt, zou hij volgens De Standaard een beroep kunnen doen op een kabinet van zo’n vier tot vijf medewerkers.

De communautaire houwdegen ziet het alvast groot. “Al te vaak worden de relaties beperkt tot de gemeenschaps­bevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak”, klinkt het bij Maingain. “We moeten tonen dat de Franstalige eenheid onmisbaar is“, stelt hij militant.

“Radicaal franco­foon profiel” en “rabiaat anti­-Vlaams”

Dat in de marge van de Brusselse regeringsonderhandelingen werd beslist om een ‘agent de liaison’ te creëren krijgt langs Vlaamse zijde maar weinig instemming. Zo spreken de Vlaamse regeringspartijen over een “intrafrancofone afspraak” zonder “impact […] op de Brusselse rege­ring”. “De banden aantrekken tussen Brussel en de verschillende gemeenschappen is een goed idee, maar dat kan ook van regering tot regering. Ik zie hier dus het nut niet van in”, reageert Brussels N-­VA­-parle­mentslid Cieltje Van Achter tegenover De Standaard.

CD&V en Vlaams Belang merken dan weer op dat er, langs Nederlandstalige kant, geen ‘agent de liaison’ komt. “We stellen vast dat het belastinggeld dat rijkelijk van Vlaanderen naar Wallonië en Franstalig Brussel vloeit, vandaag misbruikt wordt om een ronduit anti-Vlaamse politiek te voeren, en om uitgebluste politici aan een nieuw postje te helpen”, citeert BELGA de rechts-nationalisten. Ook oud-Kamerlid en professor staatsrecht, Hendrik Vuye, heeft geen goed oog in de nieuwe functie van Maingain. “De bedoeling is om het beleid tussen het Brus­selse Gewest en het Waalse Ge­west op elkaar af te stemmen, ter­wijl Vlaanderen in de kou blijft staan. Bovendien gaat het om ie­mand met een radicaal francofoon profiel en een rabiaat anti­-Vlaams verleden”, klinkt het bij Vuye.

Ook langs Franstalige zijde kritiek

Ook de MR is kritisch op de nieuwe post voor Maingain. “Bij gebrek aan een ambitieus en coherent project, vinden de regeringspartijen een nieuwe functie uit: een vertegenwoordiger voor het behartigen van de relaties tussen Brussel, Wallonië en de gemeenschap. Zijn nut? Dat is niet erg duidelijk”, citeert BELGA MR-fractieleider in het Brussels Parlement Françoise Schepmans. De MR-fractie van de Franse Gemeenschapscommissie ziet dan weer “in de creatie van deze post, die extra kosten met zich meebrengt in een schrale budgettaire context, geen enkele meerwaarde”.