De liberale studentenvereniging LVSV en het rechts-conservatieve KVHV-Gent zien hun openingsactiviteit (gedeeltelijk) in het water vallen. De reden? UGent-rector Rik Van de Walle gaf geen toelating voor een debat (LVSV) en een lezing (KVHV) met Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove. “Als rector ben ik […] verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen”, reageert Van de Walle

Zowel LVSV als KVHV-Gent planden een activiteit met Dries Van Langenhove. Naar aanleiding van de ophefmakende Pano-reportage nam de UGent evenwel een ordemaatregel tegen Van Langenhove. Zo werd er een tuchtonderzoek naar de Schild & Vrienden-oprichter ingesteld en mag hij de gebouwen van de universiteit niet betreden. Parallel aan deze tuchtrechtelijke maatregelen vervolgt het parket Van Langenhove voor racisme en het overtreden van de negationisme- en wapenwet.

Ordemaatregel of geen ordemaatregel, LVSV en KVHV-Gent hadden naar aanleiding van de opening van het academiejaar een activiteit met Van Langenhove op de planning staan. Normaliter zou de Schild & Vrienden-oprichter op 26 september voor KVHV-Gent een lezing geven over hoe hij het afgelopen jaar ervaren heeft, wat zijn kijk is op de huidige maatschappelijke uitdagingen en hoe zijn toekomstvisie eruit ziet. Bij het LVSV zou Van Langenhove aan een debat over onder meer een onafhankelijk Vlaanderen, economie en ecologie deelnemen.

Van De Walle: “Risico op onrust en veiligheidsproblemen primeert”

In principe mag Kamerlid Van Langenhove, als gevolg van de ordemaatregel die tegen hem werd getroffen, de gebouwen van de UGent niet betreden. Rector Van de Walle ziet “geen dwingende reden om – desgevallend ingaand tegen de weloverwogen argumenten die aan de basis liggen van de lopende ordemaatregel ten aanzien van dhr. Van Langenhove – een debat met of een lezing van hem te laten plaatsvinden in een gebouw van de UGent”. “Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen. Daarom werd beslist dat de studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van dhr. Dries Van Langenhove kunnen laten doorgaan in auditoria van de UGent”, stelt Van de Walle.

(Lees verder onder het ingevoegde Facebookbericht)

Wij stellen jullie graag voor aan onze eerste debattant: Dries Van Langenhove. Dries zetelt als onafhankelijke…

Publiée par LVSV Gent sur Mercredi 14 août 2019

“Uiteraard beschouwt de UGent het recht op vrije meningsuiting en spreken als een fundamenteel recht. Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, óók als die mening stevig botst met de mening van anderen. Als rector ben ik evenwel verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen”, klinkt het bij de rector.

KVHV-Gent contacteerde naar aanleiding van de weigering een advocaat, zo zegt Robin Gouwy, praeses van de Gentse KVHV-afdeling, tegenover SCEPTR. “De UGent haalt opnieuw aan als redenering dat de veiligheid niet kan gegarandeerd worden”, zo vertelt de Vlaamsgezinde student. “Die drogreden, die de verantwoordelijkheid is van de gevestigde autoriteiten, is in het verleden al tegen ons gebruikt, maar meerdere keren naar de prullenmand verwezen door de Raad van State nadat we in verweer gingen.”