De formatienota van informateur Bart De Wever is relatief streng ten aanzien van nieuwkomers. Zo moeten migranten om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse sociale bescherming “eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben”. Daarnaast pleit de informateur voor “levensbeschouwelijke neutraliteit […] voor leerkrachten en leerlingen” in het officieel onderwijs. CD&V en Open Vld leggen ook maatregelen in de andere richting op tafel. Zo pleiten de twee partijen volgens De Morgen voor praktijktesten op de huurmarkt.

Verschillende steden en gemeenten – zoals Gent en Kortrijk – voerden al praktijktesten in. Het concept? Verhuurders en vastgoedkantoren krijgen verschillende mails met dezelfde inhoud maar waar telkens één kenmerk – zoals naam of huidskleur – anders is. Op die manier kan men discriminatie in kaart brengen. Zowel christendemocraten als liberalen pleiten voor Vlaamse praktijktesten. “Het lijkt me niet meer dan logisch dat we het gesprek hierover aangaan”, stelt Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V) tegenover De Morgen. “Het minste lijkt me dat er een Vlaams kader komt, anders bestaat het gevaar dat elke stad of elke gemeente een eigen systeem uitwerkt”, klinkt het.

Ook bij Open Vld staat men niet afkerig tegenover praktijktesten. Zo voerde onderhandelaar Bart Somers er in Mechelen al in. Verder, zo laat een liberaal tegenover De Morgen optekenen moeten we “aan wie hier al langer is […] een signaal geven dat hij meetelt”.

N-VA zegt niet bij voorbaat ‘njet’ tegen praktijktesten

Afgelopen legislatuur verzette Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, zich tegen praktijktesten op de huurmarkt. In Antwerpen evenwel kregen de socialisten de maatregel in het bestuursakkoord. Ook op Vlaams niveau zijn Jambon en co niet virulent tegen. “Praktijktests kunnen voor ons, als de sector ze uitvoert. Of in het kader van een gerechtelijk onderzoek”, reageert N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann tegenover De Morgen. “Dat is al langer ons standpunt”, aldus Pohlmann.