Het islamitische Selam College in Genk dat dit schooljaar haar deuren zou openen heeft geen erkenning gekregen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De school zou de mensenrechten en de rechten van het kind niet respecteren, klinkt het in de motivering. 

Enkele maanden geleden raakte bekend dat er vanaf het schooljaar 2019-2020 een islamitische middelbare school zou vestigen in Genk. Al snel bleek echter dat de omstreden Turkse Milli Görüs-beweging – dat nauwe banden heeft met de Turkse overheid – achter het initiatief zit voor de school. Daarop startte de Belgische Staatsveiligheid eind juni een onderzoek.

Geen islamschool in Genk

Uit dat onderzoek is gebleken dat de school niet in aanmerking komt voor een erkenning. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Naast voorwaarden inzake huisvesting en organisatie (zoals een akkoord met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding) is een belangrijke voorwaarde dat je als school de Belgische grondwet en de internationale verdragen goedgekeurd in België respecteert. Dat gaat in het bijzonder over de rechten van de mens en van het kind.”

Die laatste voorwaarde was doorslaggevend voor het weigeren van de erkenning van de islamitische school, vertelt Crevits. “Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde. De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid.”

Genks fractieleider voor N-VA, Zuhal Demir, toont zich tevreden. “Dank aan iedereen die verantwoordelijkheid opnam in dit dossier”, aldus Demir op sociale media. “Niet alleen namens de vrouwen van morgen die beter af zijn in een vrije school. Maar ook hun stilzwijgende moeders vandaag die deze school een bedreiging vinden voor hun dochters.”