VREG, de Vlaamse energieregulator, heeft berekend dat de ‘openbaredienstverplichtingen’ (zoals het toekennen van dure subsidies of om groenestroomcertificaten op te kopen) de Vlaming gemiddeld 329 EUR kosten op zijn energiefactuur. Dat rapporteert BELGA.

Belgische energiefacturen zijn de hoogste in Europa. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste moeten we veel energie invoeren en zorgen dure intercommunales voor stevige netwerkkosten. Maar daarnaast betalen we ook het hoogste BTW-tarief op energie: 21%, wat hetzelfde tarief is als voor luxeproducten zoals sigaren en whisky. Dat terwijl kranten genieten van een 0%-tarief. Daarbovenop was er de inmiddels illegaal verklaarde, maar nooit terugbetaalde Turteltaks en komen de ‘openbaredienstverplichtingen’ (ODV’s). Dat zijn allerlei technische verplichtingen, sociale maatregelen en ecologische ingrepen (zoals dus de groenestroomcertificaten) die de overheid wil organiseren, maar niet zelf wil betalen.

U mag grootste energiefactuur betalen in Europa, deels omdat overheid boven haar stand leeft

Maar VREG heeft nu ook precies berekend hoeveel die ODV’s u kosten. In totaal komt het neer op een som van ongeveer 1,4 miljard euro. Maar liefst 1,3 miljard gaat naar subsidies voor groene stroom. Op een gemiddelde elektriciteitsfactuur van 947,16 euro voor een gezin, zijn er ruim 250 euro aan openbaredienstverplichtingen. Dan moet men nog de extra kosten voor de aardgasfactuur (26,74 euro) en federale heffingen erbovenop tellen. Voor kleine bedrijven tikt dat uiteraard nog meer aan. In totaal gaat het voor zo’n bedrijf gemiddeld om 4.207,40 euro. Opnieuw neemt de elektriciteitsfactuur het grootste deel voor haar rekening, met een totaalbedrag van liefst 2.424,85 euro.

Maar naast de omvangrijke last op Vlamingen en bedrijven, klaagt VREG ook het gebrek aan transparantie aan, want deze ODV-kosten zijn niet rechtstreeks uit de energiefactuur af te leiden. Dat hoeft niet te verbazen, want studies wezen reeds uit dat wij de hoogste energiefacturen hebben in onze regio, en niet in het minst omwille van de ODV’s.

Tot slot stelt VREG zich vragen over het grote kostverschil van elektriciteit en aardgas. “Gelet op de energietransitie, die onder andere tot veel meer warmtepompen en elektrische voertuigen zal leiden, en de verdere groei van decentrale hernieuwbare productie, is elektriciteit een energiedrager van de toekomst. [Als we willen] evolueren naar een koolstofarm energiesysteem geeft dit dus een verkeerd signaal”, klinkt het. “We moeten werk maken van een betaalbare energietransitie”

Lees ook:

Nergens in Europa zo hoge kosten elektriciteit als in België

Na illegale Turteltaks blijken energie-intercommunales 1 miljard rijker