Al na een flinke maand na de verkiezingen had Groen al een interne evaluatie afgewerkt over hun overwinningsnederlaag afgelopen 26 mei. Die is evenwel kort en volgens VRT NWS “zo omfloerst mogelijk”. Volgens de Vlaamse staatsomroep is Groen zelfs “met opvallend veel mildheid” te werk gegaan.

“Groen groeit, maar te traag”, zo staat er te lezen over de teleurstellend kleine winst die de partij boekte op 26 mei. In februari, in volle ‘klimaatspijbel’-tijd, klonk het immers nog zo bij Groen-kopstuk en Kamerlid Kristof Calvo: “Ik ga Jambon opeten!” Het omgekeerde bleek echter waar. “We zijn er als partij onvoldoende in geslaagd twijfelende kiezers te overtuigen”, zo schrijft Groen in een interne evaluatienota getiteld ‘Achteruit kijken om verder vooruit te gaan’.

De nota, die VRT inkeek, telt amper twee bladzijden, en focust op 5 aandachtspunten:

  1. Onvoldoende draagvlak voor klimaatbeleid: “Klimaatsceptici hebben veel onrust gezaaid over de kostprijs van ambitieus klimaatbeleid. Daardoor werd een thema dat bij uitstek mensen verbindt, een verdelend thema. We vonden als groene partij hierop te weinig antwoorden.” Opmerkelijk, want Groen haalde net ruime belangstelling in de media gekregen met een volledig becijferd plan, iets wat niet elke partij kon beweren.
  2. De partij had te veel de perceptie van een unidimensionale klimaatpartij: “Ondanks de inspanningen om het programma in al zijn breedheid beter in beeld te brengen, bleef op het eind van de campagne echter te veel het beeld hangen van een loutere klimaatpartij.” Een verklaring voor dit gegeven geeft de nota echter niet.
  3. Er zou te weinig ingezet zijn op het ‘waarom’: “Al te vaak ging het publieke debat meer over de methode (hoe), dan over het waarom. De nadruk lag ongewild te veel op de mogelijke kost van bepaalde maatregelen in plaats van op de reden waarom en de voordelen voor burger, economie en samenleving. We misten hierdoor de kans om nieuwe bevolkingslagen aan te spreken.” Over de communicatie van Groen rond de bedrijfswagens – waarbij onder meer Calvo flink in het nauw werd gedreven door VRT-presentator Ivan De Vadder – wordt zedig gezwegen.
  4. Groen zou te weinig ‘breedheid’ hebben gebracht: “Het is en blijft echter een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat er meer groenen een prominentere rol kunnen opnemen.” Mogelijks gaat dit om subtiele kritiek op een campagne waarbij bijna uitsluitend partijvoorzitster Meyrem Almaci en Calvo prominent werden uitgespeeld. Iets waardoor de partij mogelijk een monotoon imago kreeg.
  5. Sociale media bleef onderbenut: “De impact van sociale media op de nationale campagnes van 2019 hebben we echter onderschat.” Bij Groen begint het dus misschien te dagen dat men de propagandatrein van sociale media heeft gemist die al maanden, tot zelfs jaren, alleen met succes door N-VA en vooral door Vlaams Belang wordt bestuurd in Vlaanderen.
Lees ook:

De Vadder (VRT) kritisch over Klimaatplan Groen: “Ja of nee, meneer Calvo?”