De regering-Bourgeois en regering-Michel maakten de verwachtingen van de N-VA niet waar. Het gevolg? De toekomstige regeringen moeten van de partij ambitieuzer worden. De formatienota van Bart De Wever geeft alvast een aanzet in die richting. Zo moeten nieuwkomers om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse sociale bescherming “eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben”. Daarnaast moet er een interne Vlaamse staatshervorming” komen, verdwijnt de woonbonus en komt er in het officieel onderwijs “levensbeschouwelijke neutraliteit […] voor leerkrachten en leerlingen”.

Eerder raakte al bekend dat Vlaams informateur Bart De Wever CD&V en Open Vld als geprefereerde coalitiepartners verkoos. Die nieuwe Zweedse coalitie moet – als het van de N-VA afhangt – fors ambitieuzer zijn. De formatienota van De Wever, die maandagvoormiddag werd vrijgegeven, geeft daartoe al een eerste aanzet. In komende periode zullen de drie partijen – onder auspiciën van formateur Jan Jambon – deze nota concreet uitwerken. Welke richting zal de regering-Jambon I uitgaan?

Strenger voor nieuwkomers en neutraliteit in staatsonderwijs

De toekomstige Vlaamse regering zal in ieder geval strenger zijn voor nieuwkomers. “Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden”, klinkt het in de nota van De Wever. Verder zal het “inburgeringstraject […] de nadruk [leggen] op economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, de snelle verwerving van de Nederlandse taal en het zich eigen maken van de gedeelde normen en waarden van de publieke Vlaamse cultuur”.

Een ander element in dit verband? Levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen in het officieel onderwijs. Concreet komt dit neer op een verbod op zichtbare religieuze tekens. “Net zoals we dat doen voor alle publieksfuncties bij de Vlaamse en lokale overheden”, vult de nota aan.

Vlaamse belastinghervorming en staatshervorming

De komende Vlaamse regering moet, volgens de formatienota, ook een belastinghervorming doorvoeren. “In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en verlagen we de registratierechten, zodat het goedkoper wordt om een enige eigen woning te verwerven”, klinkt het. In de erfbelasting verdwijnen de tarieven voor de langstlevende echtgenoten, wettelijk samenwonenden en inwonende kinderen tot 18 jaar. “We sluiten tegelijk een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking af en we onderzoeken of we schenkingen kunnen stimuleren via het optrekken van de termijn voor het progressievoorbehoud in de erfbelasting”, klinkt het nog.

Tevens heeft De Wever steile ambities met betrekking tot de werkzaamheidsgraad. “We bouwen aan een sterk en sociaal Vlaanderen door met z’n allen samen aan de slag te gaan. De Vlaamse Regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel”, schrijft de formateur.

Ook het institutionele krijgt aandacht in de nota van De Wever. “Willen we onze Vlaamse vleugels in alle vrijheid kunnen uitslaan, dan mogen we ons niet langer laten afremmen door institutionele hindernissen, moeten we onze Vlaamse autonomie voluntaristisch invullen en de weg voorbereiden naar een institutionele paradigmashift”, klinkt het. Dit uitwerken zal volgens De Wever een taak van het Vlaams Parlement worden. “We nodigen hen uit om onze Vlaamse constitutieve autonomie aan te wenden voor een interne Vlaamse staatshervorming waaronder een afslanking van het Vlaams Parlement en de bestuursniveaus in Vlaanderen”, schrijft De Wever.

VRT moet focussen op “versterken van de Vlaamse identiteit”

De N-VA-informateur reserveerde eveneens aandacht voor de VRT. Zo moet de openbare omroep volgens De Wever “meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter, het versterken van de Vlaamse identiteit en haar representativiteit ten aanzien van het ideologische landschap in Vlaanderen”. Tevens komt er – “om het identiteitsbesef van de jongere generatie te bevorderen”“een Vlaamse canon op, een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis, die Vlaanderen als Europese natie typeren en die onze leerlingen op school en nieuwkomers in onze inburgeringscursus moeten kennen”.

Lees de integrale nota hier: