Didier Reynders (MR) werd gisteren door de federale regering in lopende zaken voorgedragen als kandidaat-Eurocommissaris. Zelf liet de Waalse liberaal weten “verheugd” te zijn met de Europese topjob, maar zijn voordracht oogst meteen kritiek bij onder meer de N-VA en het Vlaams Belang.

Het was N-VA-Kamerlid Peter De Roover die in naam van zijn partij reageerde op de voordracht van Reynders. “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken”, schrijft de N-VA’er op Facebook. Ook het feit dat er opnieuw een Europese topjob naar een Waalse politicus gaat (na Charles Michel die voorzitter van de Europese Raad wordt, red.), stoot De Roover tegen de borst.

Ook Hendrik Vuye kritisch over voordracht Reynders: “F*ck de kiezer”

Omdat de huidige federale regering geen meerderheid meer heeft in het parlement en bovendien in lopende zaken is, vindt de N-VA dat er een parlementair debat had moeten zijn over de voordracht van een kandidaat-Eurocommissaris. Nochtans zou premier Michel wel achter de schermen overleg hebben gepleegd over de invulling van de Europese topjob met de naar eigen zeggen “door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen”. Volgens Philip Claeys (Vlaams Belang) werd zijn partij evenwel niet geraadpleegd.

Omdat de tijd drong voor België om een kandidaat-Eurocommissaris aan te duiden, zou het ook geen probleem zijn dat een regering in lopende zaken deze ‘dringende’ beslissing neemt. Aan Belga laat Europees Parlementslid Petra De Sutter (Groen) nog weten dat de regering met de aanduiding geen respect voor het parlement toont. Ze vraagt alsnog een debat en pleit voor een vrouwelijke kandidaat-Eurocommissaris.

Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) uitte zich eveneens kritisch over de voordracht van Reynders. “Europa wordt MR-monopolie. Onaanvaardbaar”, klonk het bij hem. Voormalig Kamerlid Hendrik Vuye (V&W en ex-N-VA) deed daar nog een schepje bovenop. “Schaamteloosheid zonder grenzen… Het loont in de politiek, letterlijk en figuurlijk. F*ck de kiezer”, schreef hij op Twitter.