Verschillende parlementsleden – met de Groenen op voortouw – in het worstlievende Duitsland willen de BTW op vlees verdubbelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

In Duitsland geldt voor vlees een verlaagd BTW-tarief van 7%. Verschillende parlementsleden willen dat tarief te verhogen tot het Duitse standaardtarief van 19% “Ik ben voorstander van het afschaffen van de BTW-verlaging voor vlees en de opbrengst te gebruiken voor meer dierenwelzijn”, zegt het Groene parlementslid Friedrich Ostendorff in Die Welt.

Broeikasgassen

De Groenen wijzen op het feit dat veehouderij verantwoordelijk is voor zo’n 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Volgens het Duitse Bundesamt für Statistik werden de eerste zes maanden van 2019 29,4 miljoen varkens, koeien, schapen, geiten en paarden in Duitse slachthuizen gedood. In deze periode produceerde Duitsland 3,9 miljoen ton vlees, voornamelijk varkensvlees – het belangrijkste ingrediënt in Duitse worst.

Ook binnen de regeringspartijen SPD en CDU zijn sommige parlementsleden het idee niet ongenegen. Parlementslid Albert Stegemann (CDU) hoopt wel dat de extra inkomsten gebruikt moeten worden veehouders te helpen om te herstructureren. Minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) is echter geen voorstander van een belastingverhoging.