Dinsdag deed Vlaams fractieleider Björn Rzoska (Groen) een opmerkelijke zet. Zo solliciteerde hij op de valreep voor een deelname in een door de N-VA gedomineerde coalitie. “Het zou goed zijn als de volgende Vlaamse regering een winnaar – hoe klein ook – in haar rangen heeft”, stelde Rzoska tegenover Het Laatste Nieuws. Deze opening staat enigszins haaks op de positie van de Franstalige groenen, die zelfs niet naar het gesprek met onder meer de N-VA kwamen. “Federaal hante­ren we het principe: samen uit, sa­men thuis”, citeert De Standaard Rzoska.

Afgelopen legislatuur verslechterde de relatie tussen Groen en N-VA. Terwijl de Vlaams-nationalisten zich regelmatig met ‘flinke’ migratievoorstellen in de aandacht werkten, profileerde Groen zich als de spreekwoordelijke antipool. Lekte uit dat De Wever – met betrekking tot het terugsturen van migranten – in een besloten vergadering sprak over “Air Francken” en “[oppakken] tot de bak vol is”, dan vond Groen-kopstuk Wouter De Vriendt dit aangebrande taal van extreemrechts [,] de taal van de deportatie. Ook op andere vlakken werd de kloof groter: N-VA zelfverklaard ‘ecorealistisch’ en tamelijk kritisch voor de klimaatspijbelaars, Groen een stevige supporter van Anuna De Wever en Co.

Verkiezingen zouden verkiezingen evenwel niet zijn mochten dergelijke zaken niet naar het verleden worden gekatapulteerd. Toch is het verleden niet irrelevant. Zo zou volgens Antwerps Groen-topman Wouter Van Besien tijdens de onderhandelingen voor een Antwerps bestuursakkoord de sprong naar het Vlaams niveau al zijn gemaakt. “Hij (Bart De Wever, red.) heeft aan ons gevraagd om zowel op Antwerps niveau als op Vlaams niveau een meerderheid te vormen met de argumentatie dat er toch veel bevoegdheden samenhangen”, stelde Van Besien. “Ik heb hun wel gezegd: ‘We spreken over Antwerpen, maar als het niks wordt, zullen we ook over zes maanden niet met elkaar praten”, verklaarde De Wever daarover in Humo.

Samen uit, samen thuis met Ecolo?

Niet alleen hebben de groenen – door de N-VA in Antwerpen af te wijzen en zich voortdurend ten opzichte van de Vlaams-nationalisten te profileren – de socialisten in ‘poleposition’ gebracht om CD&V te vervangen, ook hun innige band met zusterpartij Ecolo kan Rzoska en Co zuur opbreken. Zo huldigen de twee ecologistische partijen – naast een neo-belgicistisch discours – het principe ‘samen uit samen thuis’. Nochtans hangen – getuige daarvan de inspanningen van Vande Lanotte om de sp.a zowel in de Vlaamse als federale regering te brengen – nauw samen.

Toen onder meer N-VA, Groen, PS en CD&V een gesprek hadden op initiatief van informateurs Vande Lanotte en Reynders was er echter één grote afwezige: Ecolo. Het gevolg volgens de krant De Standaard? Federaal zal er “allicht een moment [komen ] dat Groen zal moeten kiezen tussen meeregeren – of minstens verdere stappen zetten in het onderhan­delingsproces met de N­VA – en de trouw aan Ecolo”. Hoe waarschijnlijker een verbond tussen PS en N-VA federaal, hoe groter de kans dat Groen Vlaams en federaal de komende vijf jaar als ‘winnaar’ in oppositiebanken mag zetelen.

Lees meer:

Ecolo stuurt kat naar federale gesprekken omwille deelname N-VA