Het Belgisch leger wil nog meer centen. 2,4 miljard euro om precies te zijn. Het zou deze som willen investeren tijdens de komende regeerperiode. Dat brengt De Morgen. Een omvangrijk bedrag met een begrotingstekort dat groeit naar 10 miljard. Bovendien werd al 9,2 miljard vrijgemaakt richting 2030 voor allerlei nieuw defensiemateriaal. Het zijn evenwel de pensioen- en personeelskosten die opwegen binnen defensie.

De komende vijf jaar gaat bijna de helft van alle militairen met pensioen. Dat betekent veel kosten in pensioenen, maar ook voor nieuwe aanwervingen. Het Belgisch leger vraagt nu om extra centen. Eind 2018 bedroeg het budget van de Belgische krijgsmacht een flinke 2,6 miljard euro. Maar volgens de legertop zal dit tegen 2021, in nog geen twee jaar, al 4 miljard zijn. Tegen 2024 gaat het om 5 miljard.

Michel I stopte defensie in de schulden voor nieuw materiaal, maar zette niets opzij voor de personeelskosten

Wat blijkt? Vooral de schulden gaan, in tegenstelling tot eerdere trajecties, door het dak. Dit jaar zijn dat nog slechts enkele tientallen miljoenen, maar tegen 2021 zal het bijna 1 miljard worden. Dat ligt volgens de ACMP, de grootste legervakbond, aan de onvoorzichtigheid van de federale regering-Michel I en de legertop. De uittredende regering maakte ruim 9,2 miljard euro vrij richting 2030 voor het leger. Maar dat geld zal naar naar de peperdure F-35’s, nieuwe fregatten, mijnenjagers, en drones gaan. Enkele weken geleden werd ook duidelijk dat er voor 1,1 miljard aan pantservoertuigen (442) wordt besteed.

“De regering-Michel heeft engagementen aangegaan, maar alle facturen naar de toekomst doorgeschoven. Bovendien werd er volledig ingezet op de verwerving van materieel, zonder de nieuwe en hogere werkingskosten voldoende mee in rekening te nemen”, zo schrijft ACMP in een reactie aan De Morgen. “Nevenkosten, zoals die voor nieuwe infrastructuur, training en munitie, werden bewust achterwege gelaten. Maar straks moeten die nevenkosten wel nog allemaal betaald worden.”

“Na jarenlange besparingen was de legerleiding tevreden dat er weer kon worden geïnvesteerd. Ze heeft deze kans dan ook met beide handen gegrepen en er de vorige regeerperiode voor gekozen om het geld dat de regering ter beschikking stelde maximaal uit te geven. Zodat iedereen – de land-, lucht- en zeemacht – nieuw materieel kon krijgen”, luidt het nog verder. “Het minste wat je kan zeggen is dat dit onvoorzichtig was.”

Afbeelding: budgettrajectie tot 2030.
Afbeelding: Een budgettrajectie opgemaakt eind 2016. Thans is duidelijk geworden dat de schulden (in lichtblauw) veel groter gaan worden dan toen begroot. Tegen 2021 gaat dit naar de 1 miljard euro, aldus De Morgen. Deze impact van Michel I zal bijna evenveel aantikken als de pensioenkost.
Lees ook:

Defensie wil moslims warm maken voor leger