Groen-voorzitster Meyrem Almaci haalde vernietigend uit naar de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA). “Wij mogen nooit in de val van angst en haat trappen […] de val die de startnota voor Vlaanderen spant. Want wie zijn volk graag ziet, verdeelt het niet”, citeert BELGA Almaci.

De regering-Bourgeois en regering-Michel maakten de verwachtingen van de N-VA niet waar. De komende regeringen moeten van de partij ambitieuzer worden en de formatienota van Bart De Wever geeft alvast een aanzet in die richting. Zo moeten nieuwkomers om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse sociale bescherming “eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben”. Daarnaast moet er een interne Vlaamse staatshervorming” komen, verdwijnt de woonbonus en komt er in het officieel onderwijs “levensbeschouwelijke neutraliteit […] voor leerkrachten en leerlingen”. Tevens moet er een interne Vlaamse staatshervorming komen.

Hoewel deze nota slechts een aanzet vormt voor het nieuwe Zweedse regeerakkoord, kan Almaci de inhoud alvast niet smaken. “Bart De Wever schreef een startnota samen met het Vlaams Belang, zijn vrienden van achter het Japanse papieren kamerscherm, en het resultaat is ernaar. En de toekomstige coalitiepartners mogen nu die nota proberen bijschaven. Hoeveel vernederender kan je omgaan met je vroegere en tevens toekomstige coalitiepartners?”, stelde Almaci in een toespraak op het Zomerweekend van Groen.

Volgens de Groen-voorzitster is de nota “niet respectvol” en deelt deze de samenleving op in “A- en B-burgers, met minder kindergeld en meer drempels voor nieuwkomers zonder ook maar één samenlevingsprobleem op te lossen”. “Wij mogen nooit in de val van angst en haat trappen. De val die de startnota voor Vlaanderen spant. Want wie zijn volk graag ziet, verdeelt het niet. Wie zijn vlag graag ziet, besmeurt ze niet. Wie vrije meningsuiting opeist voor zichzelf, beperkt dat van anderen niet”, citeert BELGA Almaci.

Almaci na treurige resultaten: “We blijven winnaars”

De verkiezingen brachten voor Groen – zacht gezegd – niet het verhoopte resultaat. Erg kritisch klonk Almaci evenwel niet over de aanpak van de verkiezingen. “We moeten leren om temidden van al dat geweld onszelf te blijven. Bij ons hart dat hoop biedt, in plaats van ons mee te laten slepen in het gekrakeel en het politique politicienne”, klonk het. Hoewel er zeker fouten werden gemaakt, stelde Almaci dat “onze grootste overwinning […] niet [is] dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan”. Verder stipuleerde de Groen-voorzitster dat, ondanks dat het resultaat minder was dan verwacht, de partij bij de winnaars hoort.