Eind 2015 voerde de Regering-Michel I, deels ter financiering van de taxshift, een accijnsverhoging op bepaalde alcoholische dranken door. Zo stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41%. De maatregel moest de schatkist op drie jaar tijd zo’n 674 miljoen euro opbrengen, maar dat blijkt nu te hoog gegrepen. Sectororganisatie ‘Vinum et Spiritus‘ berekende dat de accijnsverhoging amper 135 miljoen euro opbracht.

De financiering van de taxshift was echter niet de enige opzet van de Regering-Michel. Daarnaast moest een accijnsverhoging ook leiden tot een daling in het alcoholgebruik van de Belg. Tevergeefs, zo blijkt nu uit berekeningen van sectororganisatie ‘Vinum et Spiritus‘. De verhoging bracht veel minder op dan verwacht en de alcoholconsumptie bij personen ouder dan 15 jaar steeg van 11,4 naar 12,1 liter pure alcohol. Dat laatste blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Nefast voor Belgische economie

Met 135 miljoen euro opbrengsten bleef de accijnsverhoging dus ver onder de in 2015 aangekondigde 674 miljoen. Volgens ‘Vinum et Spiritus’ is het één en ander te verklaren door de stijging van grensaankopen, die zij nefast acht voor de Belgische economie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Belgische gezinnen in 2018 zo’n 13,6% van de sterke drank in het buitenland kochten. Volgens de sector is dat nog maar een bescheiden indicatie van het probleem. “Via illegale professionele aankopen in onze buurlanden en door gebrekkige controle op correcte accijnsbetalingen bij buitenlandse webshops loopt onze schatkist massa’s inkomsten mis”, laat directeur Geert Van Lerberghe optekenen in Het Belang Van Limburg.

De drankensector wil de accijnsregeling nu op de agenda van de regeringsonderhandelaars krijgen. “Grensaankopen zijn nefast voor de economie en voor de schatkist. Het gaat ons niet om extra consumptie, maar wel om eerlijke concurrentie”, klinkt het bij de belangenorganisatie. “Wij willen dat de Belg zijn drank opnieuw aankoopt in België. Het mag niet langer interessant zijn om in de auto te springen en net over de grens aankopen te doen.”