Het is goed mogelijk dat toekomstige politie-inspecteurs hun opleiding niet langer in de politieschool (thans een betaalde training) zullen behalen, maar in een ‘gewone’ hogeschool, onbetaald. Dat is een van de pistes die op tafel ligt naar aanleiding van de geplande grootschalige hervorming van het politie-onderwijstraject. De bedoeling is om op deze manier de job bij de politie aantrekkelijk te maken omdat zo de opleiding ook kan erkend en gebruikt worden op de externe arbeidsmarkt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De huidige selectie- en opleidingsprocedure is al langer aan een hervorming toe, vinden tal van belanghebbenden. Vorige week bleek nog hoe een afgestudeerde criminologe op het einde van haar succesvolle selectieprocedure te horen kreeg dat ze toch niet werd aangenomen omdat ze een centimeter te klein was. Dit terwijl 3.700 vacatures niet opgevuld geraken. “De nieuwe selectieprocedure zit momenteel in de laatste onderhandelingsfase”, luidde het bij de politie volgens Het Laatste Nieuws. “Eens die rond is, is het wachten op een nieuwe federale regering om ze in te voeren.” De bedoeling is dat men al heel vroeg zal weten of men al dan niet überhaupt kans maakt op de job. Maar ook de opleiding zelf zou hervormd worden.

“Zeer concrete vooruitgang”, maar zolang er geen regering is, kan niet gezegd worden of het nieuwe politie-opleidingsplan er komt of niet

Een van de pistes die nu op tafel ligt, is het uitwerken van een drie-jarige opleiding aan de hogeschool. Wie hierin afstudeert heeft dan een bachelordiploma hoger onderwijs op zak, erkend overheen Europa. Met de huidige politie-opleiding is dat niet het geval. Agenten in spe moeten 18 maanden politieschool volgen, waar ze wel voor betaald worden, maar nergens anders mee aan de slag kunnen.

Uittredend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) laten weten dat er “zeer concrete vooruitgang” zou geboekt zijn inzake het het dossier. Verschillende werkgroepen zouden nu nagaan hoe de praktische kant van het verhaal moet uitgewerkt worden en ook de gemeenschappen zouden betrokken zijn. Onderwijs is immers een gemeenschapsbevoegdheid. Experts verwachten dat zo’n nieuwe opleiding al binnen het jaar uitgewerkt kan worden, “wanneer alle actoren nu al mee aan tafel zitten en iedereen zijn of haar goede wil toont.”

Ook politievakbond NSPV vindt het goed dat agenten met hun opleiding elders aan de slag zouden kunnen gaan, maar is van mening dat wie “na een andere carrière de overstap naar de politie wil maken, […] niet [mag] worden afgeschrikt door eerst drie jaar inkomensverlies te lijden.” In september zou men meer weten over het plan. Een en ander is ook afhankelijk van of de regering(en) al gevormd zullen zijn of niet.