Kris Van Dijck (N-VA), de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement had zich zijn 11-juli-viering in het Brusselse stadhuis wellicht anders voorgesteld. Op het moment dat de N-VA-politicus zijn toespraak hield, publiceerde het tabloidachtige P-magazine een forse maar (vooralsnog) onbevestigde beschuldiging aan het adres van Van Dijck: de N-VA’er zou zijn vrouw bedriegen met een escorte. Ook zou hij, althans dat bericht P-Magazine, met deze prostituee fraude hebben gepleegd. Intussen heeft hij ontslag genomen. Dat betekent dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) als Vlaams Parlementslid met meeste anciënniteit tijdelijk voorzitter zal worden.

Net terwijl Van Dijck zijn toespraak hield ontstond er volgens De Morgen commotie onder de aanwezigen. De reden? P-magazine had een artikel gepubliceerd waarin men Van Dijck beschuldigt van overspel met een prostituee. Daarbovenop zou hij getracht hebben om de escorte – op frauduleuze wijze – een uitkering te bezorgen. Hiervoor zou de N-VA’er zelfs contact hebben opgenomen met voormalig federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V). Deze berichtgeving werd evenwel aanvankelijk noch bevestigd door Van Dijck, noch door het kabinet van voormalig minister Peeters.

De getormenteerde voorzitter van het Vlaams Parlement vertrok meteen na het einde van zijn toespraak onder begeleiding van communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche. De andere aanwezige N-VA-kopstukken kwamen daarna bijeen om te beraadslagen. “Het zou me verbazen dat Kris dat zou doen, maar je moet dat vragen aan Kris zelf”, stelde Vlaams minister-president en partijgenote Liesbeth Homans in een eerste reactie aan Villa Politica.

Slechte week

Van Dijck lijkt momenteel opgejaagd wild. Naast de niet-bevestigde beschuldiging van P-Magazine werd de voorzitter van het Vlaams Parlement eerder betrapt op rijden onder invloed.  “Stom, stom, stom. Ik schaam me diep. Dit had werkelijk nooit mogen gebeuren”, reageerde de Vlaams-nationalist die afklokte op 1,42 promille.

Intussen heeft Van Dijck ontslag genomen als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat betekent dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) als Vlaams Parlementslid met meeste anciënniteit tijdelijk voorzitter zal worden.

Lees meer:

Van Dijck wachtte 2,5 uur op test: Had wellicht meer dan 1,42 promille