Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele laat weten dat er in 2017 twaalf Vietnamese jongeren uit de Observatie en Oriëntatiecentra (OOC). En dat was niet uniek. In 2018 waren dat er veertien en dit jaar werden er negentien Vietnamese jongeren naar een OOC gebracht. Buiten één jongere die aangepaste opvang kreeg als potentieel mensenhandelslachtoffer, verdwenen ook zij allemaal. De verdwijningen zouden gekoppeld zijn aan mensenhandel en dwangarbeid in nagelsalons. Hier deden VRT, Knack en De Standaard onderzoek naar.

“De jongeren verklaren minderjarig te zijn. Maar doordat ze zo snel verdwijnen, kan er geen registratie gebeuren en kan de minderjarigheid ook niet worden vastgesteld”, licht Candaele nog verder toe via VRT NWS. “De stijgende cijfers zijn mogelijk het gevolg van steeds meer acties door de politie, die transmigranten onderschept. De overgrote meerderheid van deze jongeren dient geen asielaanvraag in. De enige twee die dat wél deden, zijn naderhand toch verdwenen uit het opvangnetwerk. Het gros verdwijnt zelfs binnen de 24 uur na aankomst in onze opvang.

De kinderen zouden vanuit Vietnam met een visum naar Rusland reizen. Van hieruit zou men illegaal doortrekken naar Oost- en Centraal-Europa. Via landen als Tsjechië komt men dan in België of andere West-Europese landen terecht. De eindbestemming is echter meestal – net als dat het geval is met andere illegale transitmigranten – het VK.

Vietnameze smokkelingen moeten schuld afbetalen door dwangarbeid

Maar de Vietnamezen hebben tegen dan echter een flinke openstaande schuld bij hun mensensmokkelaars. Dat kan oplopen tot zelfs 40.000 EUR. Om deze som te betalen, gaat men aan de slag in bijvoorbeeld spotgoedkope nagelsalons, maar ook in cannabisplantages of zelfs de prostitutie.

Het onderzoek van VRT, Knack en De Standaard wijst dan ook op een groeiend aantal Vietnamese nagelsalons. De afgelopen 8 jaar werden zo’n 34 van die salons gecontroleerd door politie, in samenwerking met de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit vooral in Brussel, Vilvoorde en Oostende. Hierbij werden 25 pv’s voor de niet-aangifte van werknemers opgesteld, 15 voor illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers – meestal Vietnamezen – en 8 voor inbreuken op de regelgeving deeltijdse arbeid. Er werden tevens meerdere aanwijzingen van mensenhandel aangetroffen.

Of de 44 verdwenen Vietnamese minderjarigen ook in nagelsalons zijn terechtgekomen, heeft Fedasil geen idee over. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft de afgelopen drie jaar dan weer circa 100 illegale Vietnamezen onderschept, onderweg naar het VK.