Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat België niet zomaar Doel 1 en Doel 2 verder in gebruik mocht nemen. Tijdens het begin van afgelopen legislatuur had de regering van premier Charles Michel (MR) beslist om de levensduur van deze kerncentrales te verlengen. De centrales moeten echter niet dicht, maar het hof is wel van oordeel dat België eerst de milieu-impact had moeten onderzoeken, zo schrijft De Standaard.

Eind 2015 besliste de besliste de federale regering-Michel om de levensduur van Doel 1 en 2 – twee van de oudste kerncentrales van ons land – met tien jaar te verlengen tot 2025. Dat kon ook niet anders, want er was simpelweg niet voldoende alternatieve energie-opwekking voorzien (noch voldoende conventionele opwekking, zoals door middel van nieuwe gascentrales) om de Belgische energienood te bevredigen.

Rechtzaak tegen verlenging kerncentrales Doel loopt al jaren

De beslissing gebeurde echter zonder een bijkomend onderzoek naar de gevolgen op het leefmilieu en zonder publieke consultatie. Het Hof van Justitie oordeelde vandaag dat de Belgische regering wat dat betreft in de fout ging. De belangrijke EU-rechtbank heeft wel expliciet gemeld dat de centrales open kunnen blijven, “indien het ernstige en reële risico bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken”. Iets wat allicht ook het geval zal zijn; afgelopen herfst en winter was er reeds risico op ‘blackouts’.

Het oordeel van het Europees Hof van Justitie is een gevolg van een rechtszaak die de Bond Beter Leefmilieu inspande tegen de verlenging. Het Grondwettelijk Hof vroeg al in 2017 aan het Europees Hof van Justitie of de levensduurverlenging een milieueffectenrapport (MER) vereiste. Het heeft tot vandaag geduurd om die vraag te beantwoorden.