Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken liet in zijn 11-julitoespraak verstaan dat de verkiezingen van 2019 “weleens de geschiedenis kunnen ingaan als het historische begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek”. “Vlamingen hebben eigenlijk een gigantische Vlaams-nationale ‘motie van wantrouwen’ tegen de huidige failliete en vastgelopen Belgische Staat goedgekeurd”, klonk het.

Net zoals Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) wees Van Grieken op de verschillende politieke voorkeuren tussen Vlaanderen en Wallonië. “Terwijl Wallonië de emanatie is van een vuurrood en groen electoraat, kleurt Vlaanderen bovenal geel en zwart. De historische evolutie die zich nu reeds decennia aan het voltrekken is, kwam op 26 mei tot een nieuw en ongezien hoogtepunt. De politieke, culturele en maatschappelijke kloof tussen beide landsdelen is een ravijn geworden met de proporties van de Grand Canyon”, klonk het.

“Verkiezingen 2019 zouden weleens de geschiedenis kunnen ingaan als het historische begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek”

Een zevende staatshervorming kan hier volgens Van Grieken niet veel aan veranderen. “Dat dit land na 49 jaar ‘staatshervormen’ verworden is tot een institutioneel kluwen waar een kat haar jongen niet meer in terugvindt, blijkt voor een aantal traditionele politici geen valabele reden om hetzelfde onsmakelijke recept niet opnieuw boven te halen”, haalt hij uit. “Het eindeloos rekken van de levensduur van het Belgische monster van Frankenstein, maakt niet alleen de patiënt zieker, maar besmet ook zijn – steeds ruimere – omgeving”, stelde de Vlaams Belang-voorzitter.

In plaats van de “eeuwigdurende stap-voor-stapstrategie” bepleit Van Grieken een bevrijding van de Vlamingen uit “het Belgische carcan”. “Als Vlaams-nationale familie is het onze plicht gehoor te geven aan dat eeuwigdurend en steeds groter wordend verlangen naar vrijheid en ontvoogding”, klonk het.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Hoewel deze oplossing ‘radicaal’ heet te zijn, meent Van Grieken de wind in de zeilen te hebben. “De verkiezingen van 26 mei 2019 zouden weleens de geschiedenis kunnen ingaan als het historische begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek”, denkt Van Grieken. “De Vlamingen hebben eigenlijk een gigantische Vlaams-nationale ‘motie van wantrouwen’ tegen de huidige failliete en vastgelopen Belgische Staat goedgekeurd. Laat 11 juli de dag zijn waarop we als Vlaams-nationale familie die hunker, die vurige wens voor een eigen staat, [die] baas is over zijn eigen centen, grenzen en toekomst samen vervullen. Wij zijn bereid”, aldus de Vlaams Belang-voorzitter.

Lees meer:

Homans: “Staatshervorming niet alleen wenselijk, maar gewoonweg noodzakelijk”