Kris Van Dijck (N-VA), de oud-voorzitter van het Vlaams Parlement die op de Vlaamse feestdag genadeloos werd aangepakt door het tabloidachtige P-magazine, beschikt volgens zijn advocaat over bewijzen dat hij onschuldig is. “Het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken”, reageert de advocaat van Van Dijck tegenover BELGA.

Toen Kris Van Dijck aan zijn speech ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag begon, had de toenmalige voorzitter van het Vlaams Parlement het verloop van ‘zijn’ hoogdag iets anders voorgesteld. De reden? Net tijdens de toespraak van Van Dijck lanceerde het tabloidachtige P-magazine een forse beschuldiging in de richting van de Vlaams-nationalist. Zo zou hij – in de woorden van het magazine – “zijn maîtresse aan onterechte centjes [helpen] van zaken die uiteindelijk door de belastingbetaler [worden] gefinancierd.

“Ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect”, reageerde de N-VA-politicus. Van Dijck gaat het tabloidachtige magazine ook aanklagen. Niettemin was de schade al geleden en nam de N-VA-politicus ontslag waardoor Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter – als eerste ondervoorzitter – tijdelijk voorzitter van het Vlaams Parlement werd. Zaterdag zal het Vlaams Parlement waarschijnlijk beslissen dat N-VA-oudgediende Wilfried Vandaele het stokje van Dewinter mag overnemen.

“Beschikken over de nodige stukken”

Hoewel men in Dessel – de gemeente waar Van Dijck met een absolute meerderheid burgemeester is – de Vlaams-nationalist blijft steunen, heeft zijn nationale politieke carrière ernstige schade opgelopen. Walter Damen, de advocaat van de N-VA-politicus, stelt echter dat men over stukken beschikt om aan te tonen dat Van Dijck niets onwettig deed. “Het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken”, reageert hij tegenover BELGA.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

“De verdediging beschikt op dit ogenblik al over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden”, klinkt het bij Damen.

Van Dijck krijgt ook de steun van zijn familie. Zo maakte Leentje Verhalle, de echtgenote van de N-VA-politicus, eerder bekend dat men een klacht gaat indienen tegen P-Magazine. “Hoe gebeuren zulke dingen? Kris is voorzitter geworden, en plots kreeg hij al die shit en bagger over zich”, klonk het gisteren. “We gaan P-Magazine aanklagen, het komt allemaal goed”, stelde ze.

Eigenaar P-magazine zelf niet onbesproken

Maurice De Velder, de uitgever van P-Magazine, is zelf niet geheel onbesproken. Zo werd hij volgens De Standaard in 2008 in eerste aanleg veroordeeld voor onder meer misbruik van vertrouwen, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. Later, in beroep, kwam hij tot een akkoord met het openbaar ministerie en kreeg hij strafvermindering. Eerder werd hij zelfs met “The Godfather” vergeleken.

Lees meer:

Diependaele (N-VA) verdedigt Van Dijck: “Geen slechte mens”

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken